Eyüp 7

7
1“Yeryüzünde insan yaşamı savaşı andırmıyor mu,
Günleri gündelikçinin günlerinden farklı mı?
2Gölgeyi özleyen köle,
Ücretini bekleyen gündelikçi gibi,
3Miras olarak bana boş aylar verildi,
Payıma sıkıntılı geceler düştü.
4Yatarken, ‘Ne zaman kalkacağım’ diye düşünüyorum,
Ama gece uzadıkça uzuyor,
Gün doğana dek dönüp duruyorum.
5Bedenimi kurt, kabuk kaplamış,
Çatlayan derimden irin akıyor.
6“Günlerim dokumacının mekiğinden hızlı,
Umutsuz tükenmekte.
7Ey Tanrı, yaşamımın bir soluk olduğunu anımsa,
Gözüm bir daha mutluluk yüzü görmeyecek.
8Şu anda bana bakan gözler bir daha beni görmeyecek,
Senin gözlerin üzerimde olacak,
Ama ben yok olacağım.
9Bir bulutun dağılıp gitmesi gibi,
Ölüler diyarına inen bir daha çıkmaz.
10Bir daha evine dönmez,
Bulunduğu yer artık onu tanımaz.
11“Bu yüzden sessiz kalmayacak,
İçimdeki sıkıntıyı dile getireceğim;
Canımın acısıyla yakınacağım.
12Ben deniz ya da deniz canavarı mıyım ki,
Başıma bekçi koydun?
13Yatağım beni rahatlatır,
Döşeğim acılarımı dindirir diye düşündüğümde,
14Beni düşlerle korkutuyor,
Görümlerle yıldırıyorsun.
15Öyle ki, boğulmayı,
Ölmeyi şu yaşama yeğliyorum.
16Yaşamımdan tiksiniyor,
Sonsuza dek yaşamak istemiyorum;
Çek elini benden, çünkü günlerimin anlamı kalmadı.
17 “İnsan ne ki, onu büyütesin,
Üzerinde kafa yorasın,
18Her sabah onu yoklayasın,
Her an onu sınayasın?
19Gözünü üzerimden hiç ayırmayacak mısın,
Tükürüğümü yutacak kadar bile beni rahat bırakmayacak mısın?
20Günah işledimse, ne yaptım sana,
Ey insan gözcüsü?
Niçin beni kendine hedef seçtin?
Sana yük mü oldum?
21Niçin isyanımı bağışlamaz,
Suçumu affetmezsin?
Çünkü yakında toprağa gireceğim,
Beni çok arayacaksın, ama ben artık olmayacağım.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:3 boş aylar Eyüp’ün sıkıntılarının aylar sürdüğü anlaşılmaktadır. İnsan, sınanma ve sıkıntı zamanlarında bunları yaşamasının nedenini görmeyebilir. Eyüp de bunları söylerken, sınanmasının sonucunun ruhsal yönden öneminin yanı sıra (Eyü.1:7-12; Eyü.2:4-6), bu sınamanın anlayışında ve kişiliğinde yapacağı değiş imden habersizdi (bkz. Giriş; Eyü.42:1-6; 1Pe.1:6-7; Yak.1:2-5; Rom.5:2-5).
7:9 Ölüler diyarına inen bir daha çıkmaz Bu sözler ölümden sonra neler olduğu hakkında bir açıklama değil, yalnızca bedensel olarak ölenlerin bir daha bu yaşama dönmemeleriyle ilgili basit bir gözlemdir. Ölüler diyarına Bu ifadenin İbranice karşı lığı (Şeol), mezar, öteki dünya ve ölüm gibi kavramları çağrıştırır (ayrıca krş. Makale: Cennet, Cehennem, s.1898).
7:11 sessiz kalmayacak Eyüp, kendisini rahat bırakmayacak olan Tanrı’nın (Eyü.7:17-20) sözde adaletsizliğine karşı sesini yükseltmeye kararlıdır. Eyüp, sıkıntı çekmekteyken Tanrı’ya duygularını içtenlikle ve dürüstçe ifade edenlere olumlu bir örnektir (örn. Mez.22, 31, 42, 44, 73-74, 79, 88, 130).
7:12 deniz canavarı “Deniz canavarı” olarak çevrilen İbranice sözcük, burada farklı olmakla birlikte, Eyü.3:8 (bkz. ilgili not) ile Eyü.41:1’deki Livyatan’la ve Eyü.9:13 ile Eyü.26:12’deki Rahav’la aynı yaratık olmalıdır.
7:16 günlerimin anlamı kalmadı Bkz. Eyü.7:3’e ait not.
7:17-20 Krş. Mez.8:4-8; Mez.139:1-6; bkz. Eyü.3:23’e ait not.
7:20 insan gözcüsü Eyüp, burada insanları yakalayıp günahlarını cezalandırma peşinde olan merhametsiz bir Tanrı tasvir eder.
7:21 isyanımı... Suçumu Eyüp bir günahkâr olduğunu itiraf etmesine rağmen, acılarının nedeni olabilecek bir günah işlemediğini bilir (bkz. 31. bölüm).

Videolar

Eyüp Girişi

Eyüp Kitabı büyük felakete uğrayan doğru bir adamın çektiği acıları anlatır. Eyüp bütün çocuklarını, malını mülkünü yitirir, korkunç bir hastalığa yakalanır. Kitap, Eyüp ve üç arkadaşının bu felaketlere karşı gösterdikleri tepkiyi karşılıklı üç konuşmayla açıklamaktadır. İnsanlara yaklaşımı tartışılan Tanrı'nın bizzat kendisi sonunda Eyüp'e görünüyor.

Arkadaşları Eyüp'ün çektiği acıyı geleneksel dini kavramlarla açıklıyor. Tanrı'nın her zaman iyiliği ödüllendirip kötülüğü cezalandırdığını varsayıyor, Eyüp'ün günah işlediği için bu acıları çektiğini düşünüyorlar. Ama bu düşünce Eyüp'ün durumunu açıklamak için çok yetersiz kalıyor. Eyüp bu acımasız cezayı hak etmemiştir. Çünkü alışılmışın ötesinde iyi ve doğru bir insandır. Kendisi gibi birisinin başına bu denli kötülük gelmesine Tanrı'nın nasıl izin verdiğini anlayamıyor, Tanrı'ya cesurca meydan okuyor. İmanını yitirmiyor, ama Tanrı'nın önünde aklanıp yeniden iyi insan olarak onuruna kavuşmak istiyor.

Tanrı Eyüp'ün sorularına yanıt vermez, ama ilahi güç ve bilgeliğinin şiirselliğiyle imanına karşılık verir. O zaman Eyüp Tanrı'nın yücelik ve bilgeliğini kabul eder, öfkeli ve kaba sözlerden ötürü tövbe eder.

Kitap, sonuç olarak Eyüp'ün eski gönencine nasıl kavuştuğunu, hatta daha da zengin olduğunu anlatır. Tanrı Eyüp'ün çektiği acıların nedenini anlamayan arkadaşlarını azarlar. Yalnız Eyüp Tanrı'nın üstünlüğünü sezebilmiştir.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Öndeyiş
3:1-31:40 Eyüp ve üç arkadaşı
a. 3:1-26 Eyüp'ün yakınması
b. 4:1-14:22 İlk karşılıklı konuşma
c. 15:1-21:34 İkinci karşılıklı konuşma
ç. 22:1-27:23 Üçüncü karşılıklı konuşma
d. 28:1-28 Bilgeliğe övgü
e. 29:1-31:40 Eyüp'ün son söyledikleri
32:1-37:24 Elihu'nun konuşması
38:1-42:6 Tanrı'nın Eyüp'e yanıtı
42:7-17 Sonsöz
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş