Malaki 2:4-5

4 Levi'yle yaptığım antlaşmanın sürmesi için size bu buyruğu gönderdiğimi bilesiniz.” Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB. 5 “Onunla yaşam ve esenlik verecek bir antlaşma yaptım ve bana saygı göstersin diye kendisine bunları verdim. Benden korkup adıma saygı gösterdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:4-6 RAB kâhinlerin Levi oymağından seçilmesini buyurmuştu; tapınma düzeninden Levililer sorumluydu (bkz. Lev.8-9. bölümler; Bilgi Kutusu: Kâhinler, s.128). Levili kâhinlerin ilki olan Harun’un torunu Pinehas’ın Baal-Peor ilahıyla ilgili olayda gösterdiği tepkiden dolayı (bkz. Say.25:1-13 ve ilgili notlar) RAB Pinehas’la bir antlaşma yapmıştı ; kâhinler, RAB’be saygı gösterip görevlerini gerektiği şekilde yerine getirerek bu antlaşmaya sadık kalmışlardı.
1:6-2:9 RAB, kâhinleri tapınma düzenini bozduklarından ötürü azarlıyor.

Videolar

Malaki Girişi

Malaki Kitabı'nda geçen olaylar, Yeruşalim'de tapınak kurulduktan sonra İ.Ö. 5. yüzyılda yazıldı. Peygamber Malaki'nin çağrısı, kâhinlerle halkın Tanrı'ya olan sadakatlerini yinelemeleridir. Tanrı halkının yaşamında ve Tanrı'ya tapınmasında savsaklık, günah vardı. Kâhinler ve halk Tanrı'ya verilmesi gereken ondalıkları vermemekle Tanrı'ya karşı hile yapıyor, O'na doğru yürekle sunu sunmuyordu. O'nun öğretileri uyarınca da yaşamıyordu. Ama Rab yolu hazırlamak ve antlaşmasını açıklamak için habercisini önünden gönderecek, sonra kendisi gelecek, halkını cezalandırıp arındıracak.

Ana Hatlar:

1:1-2:16 İsrail halkının günahı
2:17-4:6 Tanrı'nın yargısı ve acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş