Nahum 2:12-13

12Aslan, yavrularına yetecek kadarını avladı,
Dişileri için avını boğazladı.
Mağarasını avladıklarıyla,
İnini kurbanlarıyla doldurdu.
13Her Şeye Egemen RAB, “Sana karşıyım” diyor,
“Yakacağım savaş arabalarını,
Dumanları tütecek.
Genç aslanlarını kılıç yiyip tüketecek.
Yeryüzünde av bırakmayacağım sana
Ulaklarının sesi işitilmeyecek artık.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:12 Ninova, fethedilen pek çok ulustan yağmalanmış ganimetlerle doluydu.
2:11-13 Bkz. Giriş.
2:13 Yakacağım Ninova’nın düşüşü, Tanrı’nın yargısının sonucudur (ayrıca bkz. Makale: Yargı, s.260). sesi işitilmeyecek artık Bkz. Nah.3:19 ve ilgili not.

Videolar

Nahum Girişi

Nahum, İsrailliler'in güçlü düşmanı Asur'un başkenti Ninova'nın düşüşünü önceden bildiren bir kitaptır. Ninova'nın İ.Ö. 612 yılında yıkılması, Tanrı'nın acımasız ve gururlu bir ulusu yargılaması olarak görülmektedir.

Ana Hatlar:

1:1-15 Ninova'nın yargılanması
2:1-3:19 Ninova'nın düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş