Rut 4:15

15“O seni yaşama döndürecek, yaşlılığında doyuracak. Çünkü onu, seni seven ve senin için yedi oğuldan bile daha değerli olan gelinin doğurdu.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:13-17 Kitabın sonuç bölümü, giriş bölümüyle bir denge oluşturur (Rut.1:1-5): (1) Her iki bölümün İbranicesi’nde eşit sayıda sözcük vardır; (2) her ikisi de Naomi’ye odaklanır; (3) giriş bölümü Naomi’nin yokluk içindeki halini, sonuç bölümü varlığa kavuşmasını anlatır.
4:15 yedi oğuldan bile daha değerli Bkz. 1Sa.1:8. İsrail’de yedi rakamı, eksiksizliği ve kusursuzluğu simgelediği düşünülürse, yedi oğula sahip olmak aile için bereketin doruk noktası sayılırdı (bkz. 1Sa.2:5; Eyü.1:2; Eyü.42:13). Rut’un Naomi’ye adanmışlığının, aile için bundan bile üstün bir bereket olduğu vurgulanıyor.

Videolar

Rut Girişi

Rut'un öyküsü, hakimler zamanında hüküm süren şiddet döneminde geçer. Rut, Tanrı halkından sayılmayan Moavlılar'dandı. Kıtlık sonucu Moav'a yerleşen bir İsrailli'yle evlenir. Kocası ölünce Rut, görülmemiş bir sadakatle İsrailli kaynanası Naomi'ye, derin bir adanma duygusuyla da İsrail'in Tanrısı'na bağlanır. Sonunda kocasının akrabalarından biriyle evlenerek İsrail'in en büyük kralı Davut'un dedesinin annesi olur.

Hakimler Kitabı'ndaki olaylar Tanrı'ya itaat etmeyen İsrailliler'in başına gelen felaketleri yansıtır. Rut'un öyküsü ise İsrail'in Tanrısı'na dönen bir yabancının aldığı bereketleri sergiler.

Ana Hatlar:

1:1-22 Naomi'nin Rut'la birlikte Beytlehem'e dönüşü
2:1-3:18 Rut'la Boaz'ın karşılaşması
4:1-22 Boaz'ın Rut'la evlenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş