Rut 4:17

17Komşu kadınlar, “Naomi'nin bir oğlu oldu” diyerek çocuğa ad koydular; ona, Ovet adını verdiler. Ovet, İşay'ın babası; İşay ise Davut'un babasıdır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:13-17 Kitabın sonuç bölümü, giriş bölümüyle bir denge oluşturur (Rut.1:1-5): (1) Her iki bölümün İbranicesi’nde eşit sayıda sözcük vardır; (2) her ikisi de Naomi’ye odaklanır; (3) giriş bölümü Naomi’nin yokluk içindeki halini, sonuç bölümü varlığa kavuşmasını anlatır.
4:17 Naomi’nin bir oğlu oldu Çocuk sahibi olamayan yaşlı Naomi, Rut sayesinde Mahlon’un yerine bir mirasçı edinmiştir (bkz. varlık ile yokluk teması, Giriş).

Videolar

Rut Girişi

Rut'un öyküsü, hakimler zamanında hüküm süren şiddet döneminde geçer. Rut, Tanrı halkından sayılmayan Moavlılar'dandı. Kıtlık sonucu Moav'a yerleşen bir İsrailli'yle evlenir. Kocası ölünce Rut, görülmemiş bir sadakatle İsrailli kaynanası Naomi'ye, derin bir adanma duygusuyla da İsrail'in Tanrısı'na bağlanır. Sonunda kocasının akrabalarından biriyle evlenerek İsrail'in en büyük kralı Davut'un dedesinin annesi olur.

Hakimler Kitabı'ndaki olaylar Tanrı'ya itaat etmeyen İsrailliler'in başına gelen felaketleri yansıtır. Rut'un öyküsü ise İsrail'in Tanrısı'na dönen bir yabancının aldığı bereketleri sergiler.

Ana Hatlar:

1:1-22 Naomi'nin Rut'la birlikte Beytlehem'e dönüşü
2:1-3:18 Rut'la Boaz'ın karşılaşması
4:1-22 Boaz'ın Rut'la evlenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş