Sefanya 3:9

9O zaman, hep birlikte beni adımla çağırmaları,
Omuz omuza bana hizmet etmeleri için,
Halkların dudaklarını pak kılacağım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:9-20 Yargılanmanın ardından gerçekleşecek kurtuluş üç adımda bildiriliyor (Sef.3:9-13,Sef.3:14-17,Sef.3:18-20).
3:9-13 RAB ulusların ve Yeruşalim’in arınacağına, sürgündekilerin eski hallerine kavuşacağına ilişkin güvence veriyor.
3:9 RAB’bin ulusları korkunç bir biçimde yargılaması onları arınmaya yöneltecektir; böylece RAB’be yakaracaklar, İsrail’in Tanrısı’nı tanıyacaklar, halkını onurlandıracaklar ve O’na kulluk edeceklerdir (krş. Sef.3:19-20 ; ayrıca bkz. Makale: Yargı, s.260).

Videolar

Sefanya Girişi

Peygamber Sefanya İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında, büyük olasılıkla Kral Yoşiya'nın İ.Ö. 621 yılında yaptığı dinsel reformlardan önceki yıllarda Yahuda ve çevresindeki halklara seslendi. Kitap şu peygamberlik konularını içeriyor: Başka ilahlara tapan Yahuda'nın korkunç şekilde cezalandırılacağı gün gelecek. Tanrı öteki ulusları da cezalandıracaktır. Yeruşalim kötü sona uğrasa bile, zamanla kent onarılacak, orada yaşayan alçakgönüllü ve doğru insanlar rahata kavuşacak.

Ana Hatlar:

1:1-2:3 Rab'bin yargı günü
2:4-15 İsrail'in komşularının korkunç sonu
3:1-20 Yeruşalim'in cezası ve kurtuluşu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş