Sefanya 3:18-20

18-20RAB, “Bayramlar için çektiğiniz özlemleri sona erdireceğim” diyor,
“Bunlar sizin için ağırlık ve utançtır.
Sizi ezenlerin tümünü cezalandıracağım o gün.
Düşkünleri kurtaracak, sürgünleri toplayacağım.
Utanç içinde kaldıkları bütün ülkelerde
Onları yüceltip onurlandıracağım.
O zaman sizi toplayıp yurdunuza geri getireceğim.
Göreceksiniz, sizi yeniden bayındır kılacak,
Dünyanın bütün halkları arasında yüceltip onurlandıracağım.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:9-20 Yargılanmanın ardından gerçekleşecek kurtuluş üç adımda bildiriliyor (Sef.3:9-13,Sef.3:14-17,Sef.3:18-20).
3:18-20 RAB gelecekte halkını gönence kavuşturacağını bir kere daha vaat eder ; vaatlerinin herkesin gözleri önünde gerçekleşeceğini vurgulayarak verdiği güvenceyi pekiştirir. Bayramlar için... özlemleri Bkz. Lev.23. bölüm. İsrail halkı, büyük bayramlarını kutlayamadıkları için yas içindeydi. toplayacağım... yüceltip onurlandıracağım... getireceğim RAB, verdiği vaatlerle ilgili bu güvence sözleriyle halkına duyduğu yakınlığı gösterir. yüceltip onurlandıracağım Bkz. Yar.12:2-3 ve ilgili not.

Videolar

Sefanya Girişi

Peygamber Sefanya İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında, büyük olasılıkla Kral Yoşiya'nın İ.Ö. 621 yılında yaptığı dinsel reformlardan önceki yıllarda Yahuda ve çevresindeki halklara seslendi. Kitap şu peygamberlik konularını içeriyor: Başka ilahlara tapan Yahuda'nın korkunç şekilde cezalandırılacağı gün gelecek. Tanrı öteki ulusları da cezalandıracaktır. Yeruşalim kötü sona uğrasa bile, zamanla kent onarılacak, orada yaşayan alçakgönüllü ve doğru insanlar rahata kavuşacak.

Ana Hatlar:

1:1-2:3 Rab'bin yargı günü
2:4-15 İsrail'in komşularının korkunç sonu
3:1-20 Yeruşalim'in cezası ve kurtuluşu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş