Yeşaya 59

59
Günah ve İtiraf
1Bakın, RAB'bin eli kurtaramayacak kadar kısa,
Kulağı duyamayacak kadar sağır değildir.
2Ama suçlarınız sizi Tanrınız'dan ayırdı.
Günahlarınızdan ötürü O'nun yüzünü göremez,
Sesinizi işittiremez oldunuz.
3Çünkü elleriniz kanla,
Parmaklarınız suçla kirlendi.
Dudaklarınız yalan söyledi,
Diliniz kötülük mırıldanıyor.
4 Adaletle dava açan,
Davasını dürüstçe savunan yok.
Boş laflara güveniyor, yalan söylüyorlar.
Fesada gebe kalıp kötülük doğuruyorlar.
5Engerek yumurtaları üzerinde kuluçkaya yatıyor,
Örümcek ağı dokuyorlar.
Onların yumurtalarından yiyen ölür,
Kırılan yumurtadan engerek yavrusu çıkar.
6Dokudukları ağdan giysi olmaz,
Elleriyle yaptıklarıyla örtünemezler.
Eylemleri kötü eylemlerdir,
Elleri zorbalığın araçlarıdır.
7 Ayakları kötülüğe koşar,
Çekinmeden suçsuz kanı dökerler.
Akılları fikirleri hep kötülükte,
Şiddet ve yıkım var yollarında.
8Esenlik yolunu bilmezler,
İzledikleri yolda adalet yoktur.
Kendilerine çarpık yollar yaptılar,
O yoldan gidenlerin hiçbiri esenlik nedir bilmez.
9Diyorlar ki, “Bu yüzden adalet bizden uzak,
Doğruluk bize erişemiyor.
Işık bekliyoruz, yalnız karanlık var;
Parıltı bekliyor, koyu karanlıkta yürüyoruz.
10Kör gibi duvarı el yordamıyla arıyor,
Yolumuzu bulmaya çalışıyoruz.
Öğle vakti alaca karanlıktaymış gibi tökezliyoruz,
Güçlüler arasında ölüler gibiyiz.
11Hepimiz ayı gibi homurdanıyor,
Güvercin gibi inim inim inliyoruz.
Adalet bekliyoruz, ortada yok;
Kurtuluş bekliyoruz, bizden uzak.
12Çünkü sana çok kez başkaldırdık,
Günahlarımız bize karşı tanıklık ediyor,
İsyanlarımız hep yanıbaşımızda.
Suçlarımızı kabul ediyoruz.
13Başkaldırıp RAB'bi yadsıdık,
Tanrımız'ı izlemez olduk.
Zorbalık, isyan dolu sözler söyledik,
Yüreğimizde tasarladığımız yalanları mırıldandık.
14Adalet püskürtüldü, doğruluk bizden uzak duruyor.
Çünkü gerçek, kent meydanında sendeleyip düştü,
Dürüstlük aramıza giremez oldu.
15Hiçbir yerde gerçek yok,
Kötülükten çekinen soyuluyor!”
Rab Halkını Kurtaracak
RAB olanları gördü ve adaletin yokluğuna üzüldü.
16 Kimsenin olmadığını gördü,
Aracılık edecek birinin olmadığına şaştı.
Kendi gücüyle kurtuluş sağladı,
Doğruluğu O'na destek oldu.
17 Doğruluğu göğüslük gibi kuşandı,
Kurtuluş miğferini başına taktı,
Öç giysisini giydi,
Gayreti kaftan gibi sarındı.
18Herkese yaptıklarının karşılığını verecek.
Düşmanlarına öfkeyle,
Hasımlarına ve kıyı halklarına cezayla karşılık verecek.
19Böylece batıdan doğuya kadar insanlar
RAB'bin adından ve yüceliğinden korkacak.
Çünkü düşman azgın bir ırmak gibi geldiğinde,
RAB'bin Ruhu[a] onu kaçırtacak.
20 RAB diyor ki, “Kurtarıcı Siyon'a,
Yakup soyundan olup başkaldırmaktan vazgeçenlere gelecek.
21Bana gelince, onlarla yapacağım antlaşma şudur:
Üzerindeki Ruhum, ağzına koyduğum sözler
Şimdiden sonsuza dek senin, çocuklarının,
Torunlarının ağzından düşmeyecek.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-66:24 1-35. bölümlerdeAsur’un Yahuda ile Yeruşalim için tehdit oluşturduğu dönemdeki peygamberlikler bulunur; 36-39. bölümlerdeAsur’un uğradığı yıkımdan söz edilir ve Babil’in yükselişine karşı İsrailliler uyarılır ; 40-66. bölümlerde ise Yahudalılar’ın Babil’deki sürgün günlerinin sona ermek üzere olduğu bildirilir (bkz. Giriş).
56:9-59:15 Bu kısımda yer alan pek çok ayet, Babil sürgününden önceki ya da sürgün sırasındaki dönemler hakkındadır.
59:1 eli... kısa Bkz. Yşa.51:9 ve ilgili not. duyamayacak kadar sağı r Bkz. Yşa.30:19 ve ilgili not.
59:2 yüzünü göremez... işittiremez oldunuz Bkz. Yşa.1:15 ve ilgili not.
59:3-4 yalan Bkz. Yşa.59:13; Yşa.28:15; Hoş.4:2.
59:3 kanla... kirlendi Bkz. Yşa.59:7; Yşa.1:15,Yşa.1:21; Hez.7:23.
59:4 Adaletle... savunan yok Yoksul ve yardıma muhtaç olan kişiler adil biçimde yargılanmıyordu (bkz. Yşa.59:14; Yşa.1:17-23; Yşa.5:7,Yşa.5:22,Yşa.5:23). kötülük doğuruyorlar Bkz. Eyü.15:35 ve ilgili not; krş. Yşa.33:11; Mez.7:14.
59:5 Örümcek ağı Bkz. Eyü.8:14-15.
59:6 zorbalığın araçlarıdır Bkz. Yşa.59:3; Yer.6:7; Hez.7:11.
59:7-8 Rom.3:15-17’de kısmen alıntılanır.
59:7 Ayakları... koşar... suçsuz kanı dökerler Bu cümle Özd.1:16’da da geçer. Şiddet ve yıkım Yşa.60:18’in aksine.
59:8 Esenlik yolunu Krş. Yşa.26:3,Yşa.26:12; Yşa.57:20-21; Luk.1:79. çarpık yollar Güvensiz (bkz. Hak.5:6 ve ilgili not).
59:9 adalet... Doğruluk Bkz. Yşa.51:14 ve ilgili not; Yşa.1:21. bekliyoruz, yalnız karanlık Bkz. Yşa.59:11; krş. Yşa.5:2’ye ait not. karanlık... koyu karanlıkta Asurlular’ın İsrail topraklarını istilası benzer bir dille tanımlanır (bkz. Yşa.5:30; Yşa.8:21-22; Yşa.9:1-2; krş. Yşa.58:8).
59:10 Kör gibi... el yordamıyla... Öğle vakti Yas.28:29’da belirtilen itaatsizliğin neden olduğu lânetin gerçekleşmesi (krş. Eyü.5:14). Güçlüler Muhtemelen düşmanlar veya zulmedenler.
59:12 çok kez başkaldırdık, Günahlarımız... İsyanlarımız...Suçlarımızı Bkz. Yşa.58:1. Suçlarımızı kabul ediyoruz Ezra gibi (Yşa.9:6-7) Yeşaya da halkın günahlarını itiraf eder (bkz. Mez.32:5 ve ilgili not).
59:13 Başkaldırıp... yadsıdık Bkz. Yşa.46:8; Yşa.48:8 ve ilgili notlar. izlemez olduk Bkz. Yşa.1:4. Zorbalık Bkz. Yşa.30:12. yalanları Bkz. Yşa.59:3-4.
59:14 Adalet... gerçek Krş. bilgeliğin kişileştirilmesi, Özd.8:1-9:12 ve Özd.8:1-36’ya ait not. doğruluk bizden uzak duruyor Krş. Yşa.59:9; Yşa.46:13 ve ilgili not.
59:15 gerçek Tanrı’nın egemenliğinde durum farklı olacaktır (bkz. Yşa.1:21,Yşa.1:26 ve ilgili notlar; krş. Zek.Yşa.8:3). soyuluyor Bkz. Yşa.32:7.
59:16 Bkz. Yşa.63:5. Kimsenin olmadığını Krş. Hez.22:30 ve ilgili not. aracılık Krş. Yşa.53:12 ve ilgili not. ş aştı Krş. Yşa.52:14. Kendi gücüyle kurtuluş sağladı Bkz. Yşa.51:9; Yşa.52:10; ayrıca bkz. Yşa.43:3; Yşa.49:8; Yşa.52:7 ve ilgili notlar. Doğruluğu Bkz. doğruluk ve kurtuluş arasındaki ilişki, Yşa.45:8; Yşa.46:13 ve ilgili notlar.
59:17 Doğruluğu göğüslük gibi Bkz. Ef.6:14 ve ilgili not. kuş andı... sarındı Bkz. Mez.109:29’a ait not. Öç giysisini Krş. Yşa.63:1-4; bkz. Yşa.34:2,Yşa.34:8 ve ilgili notlar. Yargı Günü’ne ait niteliklerden biridir. Gayreti Tanrı’nın halkına duyduğu kıskançlık ve sevgi (bkz. Yşa.9:7 ve ilgili not; Yşa.37:32; Yşa.42:13), O’nu, halkını düşmanların elinden kurtarmaya isteklendirir.
59:18 Düşmanlarına... Hasımlarına Tanrı hem kötü İsrailliler’i hem de kötü ulusları yargılayacak (bkz. Yşa.65:6-7; Yşa.66:6; Yer.25:29) ama sadık kalanları kutsayacak (bkz. Yşa.59:20; ayrıca bkz. Yşa.1:9 ve ilgili not). kıyı halklarına Bkz. Yşa.11:11’e ait not.
59:19 batıdan doğuya Tanrı’nın keni halkı yararına yaptıkları her yerde ve herkes tarafından görülecek (bkz. Yşa.40:5; Yşa.45:6; Yşa.52:10). adından Bkz. Yşa.30:27 ve ilgili not. Ruh’u İbranice’de “Ruah” (Ruh) sözcüğü “rüzgâr”, “soluk” anlamına da gelir.
59:20 Kurtarıcı Bkz. Yşa.41:14 ve ilgili not. Siyon’a... gelecek Sürgünden dönüşten söz edilmektedir; ancak bu sözler Mesih’in ikinci gelişiyle tam olarak yerine gelmiş olacaktır (bkz. Yşa.35:4; Yşa.40:9; Yşa.52:7 ve ilgili notlar ; krş. Zek.Yşa.8:3). başkaldırmaktan vazgeçenlere Bkz. Yşa.1:27-28; Yşa.30:15; Yşa.31:6; ayrıca bkz. Hez.18:30-32 ve ilgili notlar.
59:21 antlaşma Bu tanım en iyi “yeni antlaşma”ya uymaktadır (bkz. Yşa.42:6; Yer.31:31-34 ve ilgili notlar). Üzerindeki... senin, çocuklarının, Torunlarının Ya Yeşaya’ya ya da Siyon halkına hitap edilmektedir. Ruhum Bkz. Yşa.11:2; Yşa.32:15; Hez.36:27; Yu.16:13 ve ilgili notlar. ağzına koyduğum sözler O zaman Tanrı’nın sözlerini bilen, yaşamında uygulayan ve aktaran İsrailliler gerçekten Tanrı’nın halkı olacaklardır (bkz. Yşa.51:16; Yer.31:33 ve ilgili notlar; krş. Kol.3:16). ağzından düşmeyecek Bkz. Yşu.1:8.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş