Yeşaya 60

60
Yeruşalim'in Görkemli Geleceği
1“Kalk, parla;
Çünkü Işığın geliyor,
RAB'bin yüceliği üzerine doğuyor.
2Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor;
Oysa RAB senin üzerine doğacak,
Yüceliği üzerinde görünecek.
3 Uluslar senin Işığına,
Krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek.
4“Başını kaldır da çevrene bir bak,
Hepsi toplanmış sana geliyor.
Oğulların uzaktan geliyor,
Kızların kucakta taşınıyor.
5Bunu görünce yüzün parlayacak,
Yüreğin heyecandan hızlı hızlı çarpacak;
Çünkü denizin zenginlikleri senin olacak,
Ulusların serveti sana akacak.
6“Deve sürüleri, Midyan'ın ve Efa'nın deve yavruları
Senin topraklarını dolduracak.
Bütün Saba halkı geliyor,
Altın ve günnük getiriyor,
RAB'bin erdemlerini ilan ediyorlar.
7Kedar'ın bütün sürüleri sana gelecek,
Nevayot'un koçları senin buyruğunda olacak,
Sunağımın üzerinde kabul edilen sunular olarak sunulacak.
Böylece görkemli tapınağımı daha görkemli kılacağım.
8“Nedir bunlar, bulut gibi,
Yuvalarına yaklaşan güvercinler gibi süzülüp gelenler?
9Bana umut bağlayan kıyı halklarının,
Ticaret gemileri öncülüğünde
Senin çocuklarını altınlarıyla, gümüşleriyle birlikte
Tanrın RAB'bin adı için, İsrail'in Kutsalı için
Uzaktan getiren gemileridir bunlar.
RAB seni görkemli kıldı.
10“Yabancılar senin surlarını onaracak,
Kralları sana hizmet edecek.
Öfkelendiğimde seni cezalandırdıysam da,
Kabul ettiğimde sana merhamet göstereceğim.
11 Kapıların hep açık duracak,
Ulusların serveti ve zafer alayları ardında yürütülen yenik krallar
Gece gündüz açık kalan bu kapılardan girsin diye.
12Çünkü sana kulluk etmeyen ulus ya da krallık yok olacak,
Evet, o uluslar tam bir yıkıma uğrayacak.
13“Lübnan'ın görkemi olan çam, köknar ve selvi ağaçları,
Tapınağımı süslemek için hep birlikte sana taşınacak.
Ayak bastığım yeri görkemli kılacağım.
14 Seni ezenlerin çocukları
Gelip önünde eğilecekler;
Seni hor görenlerin hepsi,
‘RAB'bin kenti, İsrail'in Kutsalı'nın Siyon'u’
Diyerek ayaklarına kapanacaklar.
15“Kimsenin uğramadığı, terk edilmiş,
Nefret edilen bir yer olduğun halde
Seni sonsuz bir övünç kaynağı,
Bütün kuşakların sevinci kılacağım.
16Uluslar ve krallıklar
Bir anne gibi seni emzirecekler.
O zaman bileceksin ki, seni kurtaran RAB,
Seni fidyeyle kurtaran, Yakup'un Güçlüsü benim.
17Sana tunç yerine altın,
Demir yerine gümüş, ağaç yerine tunç,
Taş yerine demir getireceğim.
Barışı yöneticin, doğruluğu önderin yapacağım.
18Ülkenden şiddet, sınır boylarından
Soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık.
Surlarına Kurtuluş, kapılarına Övgü adını vereceksin.
19 “Gündüz ışığın güneş olmayacak artık,
Ay da aydınlatmayacak seni;
Çünkü RAB sonsuz ışığın,
Tanrın görkemin olacak.
20Artık güneşin batmayacak, ayın çekilmeyecek,
Çünkü RAB sonsuz ışığın olacak,
Sona erecek yas günlerin.
21Halkının hepsi doğru kişiler olacak;
El emeğim, görkemimi göstermek için diktiğim fidan,
Ülkeyi sonsuza dek mülk edinecek.
22En küçük ailen bini bulacak,
Sayıca en az olanı koca bir ulus olacak.
Ben RAB, zamanı gelince bunu hızlandıracağım.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-66:24 1-35. bölümlerdeAsur’un Yahuda ile Yeruşalim için tehdit oluşturduğu dönemdeki peygamberlikler bulunur; 36-39. bölümlerdeAsur’un uğradığı yıkımdan söz edilir ve Babil’in yükselişine karşı İsrailliler uyarılır ; 40-66. bölümlerde ise Yahudalılar’ın Babil’deki sürgün günlerinin sona ermek üzere olduğu bildirilir (bkz. Giriş).
60:1-2 yüceliği Tanrı kurtarış sağlamak üzeredir (bkz. Yşa.58:8 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yşa.35:2 ve ilgili not).
60:1 Işığın Bkz. Yşa.58:8 ve ilgili not. RAB’bin kendisi ışıktır (bkz. Yşa.60:19-20).
60:2 karanlık Günahın simgesi (bkz. Yşa.8:22; Yşa.9:2; Yşa.59:9).
60:3 Uluslar... gelecek Bkz. Yşa.60:5,Yşa.60:10-12 ve ilgili notlar ; krş. Yşa.2:2-4 ve ilgili not. Işığına Bkz. Yşa.49:6 ve ilgili notlar.
60:4 İlk iki satır Yşa.49:18’in başlangıcına, son iki satır ise hemen hemen Yşa.49:22’nin sonuna denktir (bkz. ilgili not). 49. bölümde sürgünden dönüş konu ediliyordu, ancak burada Mesih’in ikinci gelişinden sonraki durumdan söz ediliyor olabilir. uzaktan Bkz. Yşa.60:9; Yşa.49:12 ve ilgili not.
60:5 denizin zenginlikleri Yeruşalim öbür uluslar sayesinde zenginleşecektir (bkz. Yşa.60:11; Yşa.61:6; Yşa.66:12; ayrıca bkz. Yşa.23:18; Yşa.45:14 ve ilgili notlar). Kral Darius’un Zerubbabil’in tapınağına yaptığı katkılarla bu sözler kısmen gerçekleşmiş sayılabilir (bkz. Ezr.6:8-9 ve ilgili notlar). Bazı yorumculara göre bu ayet Mesih’in krallığının koşullarını tanımlar ; bazıları ise bu sözleri, ruhsal anlamda Yahudi olmayan ulusların kiliseye dâhil olması şeklinde kabul eder (bkz. Yşa.2:2-4’e ait not ; Va.21:26; ayrıca bkz. Hag.2:7; Zek.Hag.14:14).
60:6 Deve sürüleri... topraklarını dolduracak Bir zamanlar develeri üzerinde gelen Midyanlılar, İsrail topraklarını talan etmişlerdi (bkz. Yşa.9:4; Hak.6:1-6 ve ilgili notlar). Midyan’ın İbrahim’in Ketura’dan olma oğlu (Yar.25:2). Midyanlılar Şeria Irmağı ötesindeki çöllerde göçebe olarak yaşardı. Efa’nın Midyan’ın bir oğlu (Yar.25:4). Saba Bkz. Yar.25:3; 1Kr.10:1 ve ilgili not. Altın ve günnük Bkz. 1Kr.10:2 ; Yer.6:20 ; krş. Mez.72:10; Mat.2:11. erdemlerini ilan ediyorlar Krş. 1Kr.10:9 ve ilgili not.
60:7 Kedar’ın bütün sürüleri Bkz. Yşa.21:16’ya ait not. Nevayot’un İsmail’in ilk oğlu (Yar.25:13). Daha sonraları kurulan Nebati Krallığı onun adını sürdürür. buyruğunda olacak Bkz. Yşa.60:10; Yşa.56:6. kabul edilen sunular Bkz. Yşa.56:7; Yşa.58:5 ve ilgili notlar.
60:9 Bana umut bağlayan kıyı halklarının Bkz. Yşa.11:11 ve ilgili not. Senin çocuklarını... getiren Bkz. Yşa.49:22 ve ilgili not. altınlarıyla, gümüşleriyle Bkz. 1Kr.10:22. İsrail’in Kutsalı Bkz. Yşa.60:14; Yşa.1:4 ve ilgili not. görkemli kıldı Bkz. Yşa.55:5 ve ilgili not.
60:10 Yabancılar... Kralları Bkz. Yşa.60:12; Yşa.49:7,Yşa.49:23; Yşa.61:5. surlarını onaracak İÖ 445’te KralArtahşasta Yeruşalim’in surlarını onarması için Nehemya’ya izin veren mektuplar yazmıştı (Neh.2:8). Öfkelendiğimde... merhamet Bkz. Yşa.54:7-8 ve ilgili notlar.
60:11 Kapıların hep açık duracak Yeni Yeruşalim’in kapıları gibi (Va.21:25). serveti Bkz. Yşa.60:5.
60:12 ulus... yok olacak İsrailliler’in gelecekteki siyasi hâkimiyetinden Yşa.11:14; Yşa.14:2; Yşa.49:23’de de (krş. Yşa.60:10,Yşa.60:14) söz edilir.
60:13 Lübnan’ın görkemi Bkz. 1Kr.5:10,1Kr.5:18; ayrıca bkz. Yşa.35:2. Süleyman dönemindeki ihtişam tekrar görülecekti. çam, köknar ve selvi ağaçları Muhtemelen bu ağaçlar yapı malzemesinden çok dekorasyon amaçlı kullanılacaktı. Tapınağımı süslemek Bkz. Yşa.60:7. Ayak bastığım yeri Tapınak ; ancak özellikle Tanrı’nın “ayak basamağı” (1Ta.28:2) olan Antlaşma Sandığı (ayrıca krş. Yşa.66:2; Hez.43:7).
60:14 ezenlerin... eğilecekler Bkz. Yşa.49:7,Yşa.49:23 ve ilgili notlar. Krş. Yşa.60:10,Yşa.60:12. RAB’bin kenti Krş. gelecekteki Yeruşalim’e verilen adlar, Yşa.1:26; Yşa.62:4; Hez.48:35; Zek.Hez.8:3; İbr.12:22 (bkz. ilgili notlar).
60:15 terk edilmiş, Nefret edilen Bkz. Yşa.6:11-12; Yşa.62:4; Yer.30:17. övünç... sevinci Bkz. Yşa.4:2 ve ilgili not.
60:16 O zaman... Yakup’un Bkz. Yşa.49:26 ve ilgili not.
60:17 altın... gümüş Süleyman’ın günlerinde olduğu gibi (1Kr.10:21,1Kr.10:27), gelecekteki Yeruşalim de en değerli ve en dayanıklı (demir) metallere sahip olacaktı. Barışı... doğruluğu Her ikisi de, Yşa.9:7’de belirtilen, Mesih’in yönetiminde var olacak niteliklerdir (bkz. Yşa.48:18’e ait not).
60:18 ş iddet... artık Krş. Yşa.54:14. Surlarına Kurtuluş Bkz. Yşa.26:1.
60:19 güneş... Ay Yeni Yeruşalim’de artık onların sağlayacağı ışığa gereksinim olmayacak, çünkü Tanrı ve Kuzu “sonsuza dek ışı k” sağlayacaktır (bkz. Va.21:23; Va.22:5). görkemin Bkz. Yşa.60:1-2 ve ilgili not; Zek.Yşa.2:5.
60:20 güneşin batmayacak Yalnızca sevinç ve kurtuluşun ışığı nın görüleceği yerde hiç gece olmayacak (bkz. Yşa.58:8 ve ilgili not; krş. Va.22:5). Sona erecek yas günlerin Bkz. Yşa.25:8; Yşa.35:10; Yşa.65:19; Va.21:4.
60:21 Halkının hepsi doğru kişiler Yalnızca kurtulmuş olanlar orada bulunacaklar (bkz. Yşa.4:3; Yşa.35:8; Va.21:27). El emeğim Tanrı onları bir çömlekçinin kile biçim vermesi gibi yaratıp biçim vermiştir (bkz. Yşa.64:8; ayrıca bkz. Yşa.29:23; Yşa.45:11). görkemimi göstermek için Onlar Tanrı’nın kurtarıcılığının kanıtlarıdır (bkz. Yşa.49:3; Yşa.61:1-3; ayrıca bkz. Yşa.35:2 ve Yşa.40:5’e ait notlar). diktiğim fidan Krş. Yşa.5:2,Yşa.5:7. Ülkeyi sonsuza dek mülk edinecek Yar.12:1-3’te nihai kutsanmayla vaat edilmiş topraklara sahip olunacak (bkz. Yşa.49:8 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yşa.57:13; Yşa.61:7).
60:22 En küçük ailen bini bulacak Bkz. Yşa.51:2 ve ilgili not; krş. “kutsama”, Lev.26:8. bunu hızlandıracağım Krş. Yşa.5:19.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş