Yoel 2:24

24Harman yeri tahılla dolacak.
Şarap ve zeytinyağı tekneleri taşacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:24 Harman yeri Bkz. Rut.1:22’ye ait not. tekneleri Türlü işlerde (burada yiyecekleri muhafaza etmede) kullanılmak üzere çoğunlukla ağaç veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap (bkz. Hag.1:15-16’ya ait not).

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş