Yoel 3:1

3
Uluslar Yargılanacak
1“O günler Yahuda ve Yeruşalim halkını
Sürgünden geri getirdiğimde,
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 O günler Yoe.2:28-32’ de ele alınan konuya devam edilir. Mesih’in ikinci gelişinden sonraki dönemde RAB’bin İsrail’le yaptığı bütün antlaşmalarda verdiği vaatlere kavuşacağı zaman söz konusudur (bkz. Yoe.3:18; Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212). Ancak bu esenlik dolu barış döneminden önce İsrail’in düşmanlarının cezalandırılması gerekecektir (Yoe.3:1-15). geri getirdiğimde Bkz. Yoe.3:6-7; ayrıca bkz. Yer.29:14’e ait not.

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş