Yoel 2:28-32

28 “Ondan sonra bütün insanların üzerine
Ruhum'u dökeceğim.
Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar.
Yaşlılarınız düşler,
Gençleriniz görümler görecek.
29O günler kadın, erkek kullarınızın üzerine de Ruhum'u dökeceğim.
30Göklerde ve yeryüzünde,
Kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim.
31 RAB'bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce
Güneş kararacak, ay kan rengine dönecek.
32 O zaman RAB'bi adıyla çağıran herkes kurtulacak.
RAB'bin dediği gibi,
Siyon Dağı'nda ve Yeruşalim'de kurtulup
Sağ kalanlar arasında
RAB'bin çağıracağı kimseler olacak.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:28 Ondan sonra Vaat edilen yenilenme (Yoe.2:18-27) döneminden sonra, Mesih çağında (bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212). bütün insanların Böylece Musa’nın dileği gerçekleşecektir (bkz. Say.11:29 ve ilgili not). Petrus bu ayetteki “bütün insanlar” ve Say.2:32’deki “herkes” ifadelerini, Kutsal Ruh’a ve kurtuluşa kavuşacak olan (krş. Rom.11:11-24) öteki uluslardan halkları (“uzaktakilerin hepsi”, Elç.2:39; ayrıca bkz. Elç.2:17’ye ait not) tanımlamak için kullanır. Ruhum’u dökeceğim Bkz. Yoe.2:29; Yşa.32:15; Yşa.44:3; Hez.39:29 ve ilgili not; Zek.Hez.12:10-13:1. Peygamberlik kitaplarında “Kutsal Ruh’un İsrail’e verilmesi”yle ilgili ifadeler, İsrail halkının gönence kavuşturulmasının göstergesi olarak yer alır (bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212).
2:30 Kan Savaşlarda akıtılan kan. ateş ve duman RAB’bin, varlığını orada belirgin şekilde göstermesinin bir yolu (bkz. Yar.15:17 ve ilgili not; Çık.19:16-18).
2:30-31 Bu kozmik olaylar sık sık “RAB’bin günü” ile ilişkilendirilir (bkz. Yoe.1:15 ve Yoe.2:2’ye ait notlar ; Yşa.13:9-10,Yşa.13:13; Yşa.34:4; Mat.24:29; Va.6:12-13).
2:31 RAB’bin büyük ve korkunç günü Bkz. Yoe.2:11; Yoe.1:15 ve ilgili notlar. kararacak Bkz. Yoe.2:2 ve ilgili not.
2:28-32 Yoel’in peygamberliği, öncelikle İsrail halkına ve İsa Mesih’in ikinci gelişine yöneliktir. Pentikost Günü’nde (Kutsal Ruh’un verilmesiyle) bu peygamberlik kısmen gerçekleşmiştir (bkz. ‘bütün uluslar’la ilgili vaat, Yar.12:1-3; Elç.2. bölüm).
2:32 RAB’bi adıyla çağıran ‘RAB’be yakaran’ anlamında (bkz. Yar.4:26; Yar.12:8; Mez.116:4; krş. Elç.2:21; Rom.10:9-13 ve ilgili notlar). kurtulacak RAB’bin gazabından esirgenecek (bkz. Mat.24:13). Sağ kalanlar Bkz. Yşa.1:9’a ait not; Zek.Yşa.13:8-9 ve ilgili notlar; Yşa.14:2.

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş