Yunus 4:1-5

4
Yunus Tanrı'nın Acımasını Kınıyor
1Yunus buna çok gücenip öfkelendi. 2 RAB'be şöyle dua etti: “Ah, ya RAB, ben daha ülkemdeyken böyle olacağını söylemedim mi? Bu yüzden Tarşiş'e kaçmaya kalkıştım. Biliyordum, sen lütfeden, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin, cezalandırmaktan vazgeçen bir Tanrı'sın. 3Ya RAB, lütfen şimdi canımı al. Çünkü benim için ölmek yaşamaktan iyidir.”
4RAB, “Ne hakla öfkeleniyorsun?” diye karşılık verdi.
5Yunus kentten çıktı, kentin doğusundaki bir yerde durdu. Kendisine bir çardak yaptı, gölgesinde oturup kentin başına neler geleceğini görmek için beklemeye başladı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1 öfkelendi Bkz. Giriş. Yunus, Tanrı’nın İsrailli olmayan bir halka şefkat göstermesine öfkelenmişti; Tanrı’nın iyiliğini yalnızca İsrailliler’e göstermesini istiyordu. Halbuki Tanrı bütün uluslarla ilgili amaçlarını İbrahim’e verdiği vaatlerde bildirmişti (bkz. Yar.12:1-3; Yar.22:18; krş. Çık.19:4-6).
4:2 RAB’be şöyle dua etti Bkz. Giriş. Bu yüzden Tarşiş’e kaçmaya kalkıştım Bkz. Yun.1:3 ve ilgili not. lütfeden... sevgisi engin Bkz. Çık.34:6-7 ve ilgili not. Yunus’un bu kitaptaki üçüncü ve son inanç ikrarıdır (bkz. Yun.1:9 ; Yun.2:9 ve ilgili notlar). tez öfkelenmeyen Oysa Yunus çabucak ve haksız yere öfkelenmektedir (Yun.4:1,Yun.4:9).
4:3 canımı al Krş. İlyas, 1Kr.19:4. Yunus, kendi halkının Tanrı’nın önündeki ayrıcalıklarıyla ilgili yanlış görüşlere sahip olduğundan dolayı Tanrı’nın Ninovalılar’a neden merhamet ettiğini anlamıyordu (bkz. Giriş).

Videolar

Yunus Girişi

Yunus Kitabı Kutsal Kitap'taki öbür peygamberlik kitaplarından farklılık göstermektedir. Tanrı'nın buyruğuna uymamaya çalışan bir peygamberin başından geçen olayları anlatan bir öyküdür. Tanrı Yunus'a İsrail'in acımasız düşmanı, Asur'un başkenti Ninova'ya gitmesini buyurdu. Ama Yunus oraya gidip Tanrı'nın söylediklerini bildirmek istemedi. Çünkü Tanrı'nın onları yok etmeyeceğini biliyordu. Başına gelenlerden sonra isteksiz olarak Tanrı'ya itaat etti. Sonunda halka bildirdiği kötü son gerçekleşmeyince suratını astı. Kitap Tanrı'nın yarattıkları üzerindeki sınırsız gücünü göstermektedir. Ama Tanrı her şeyden önce cezalandıran, yok eden bir Tanrı olmaktan çok, halkının düşmanlarını bile bağışlayıp kurtaran, seven ve acıyan Tanrı olarak tanımlanmaktadır.

Ana Hatlar:

1:1-17 Yunus'un çağrılması ve itaatsizliği
2:1-10 Yunus'un duası ve kurtulması
3:1-10 Yunus'un Ninova'ya karşı bildirisi
4:1-11 Tanrı'nın Ninova'ya acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş