Mısır'dan Çıkış 25

25
Buluşma Çadırı için Armağanlar
(Çık.35:4-9)
1RAB Musa'ya şöyle dedi: 2“İsrailliler'e söyle, bana armağan getirsinler. Gönülden veren herkesin armağanını alın. 3Onlardan alacağınız armağanlar şunlardır: Altın, gümüş, tunç; 4lacivert, mor, kırmızı iplik; ince keten, keçi kılı, 5deri[a], kırmızı boyalı koç derisi, akasya ağacı, 6kandil için zeytinyağı, mesh yağıyla güzel kokulu buhur için baharat, 7başkâhinin efoduyla göğüslüğü için oniks ve öbür kakma taşlar.
8“Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar. 9Konutu ve eşyalarını sana göstereceğim örneğe tıpatıp uygun yapın.”
Antlaşma Sandığı
(Çık.37:1-9)
10“Akasya ağacından bir sandık yapsınlar. Boyu iki buçuk[b], eni ve yüksekliği birer buçuk arşın[c] olsun. 11İçini de dışını da saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap. 12Dört altın halka döküp dört ayağına tak. İkisi bir yanda, ikisi öbür yanda olacak. 13Akasya ağacından sırıklar yapıp altınla kapla. 14Sandığın taşınması için sırıkları yanlardaki halkalara geçir. 15Sırıklar sandığın halkalarında kalacak, çıkarılmayacak. 16Antlaşmanın taş levhalarını sana vereceğim. Onları sandığın içine koy.
17“Saf altından bir Bağışlanma Kapağı[ç] yap. Boyu iki buçuk, eni bir buçuk arşın olacak. 18Kapağın iki kenarına dövme altından birer Keruv yap. 19Keruvlar'dan birini bir kenara, öbürünü öteki kenara, kapakla tek parça halinde yap. 20Keruvlar yukarı doğru açık kanatlarıyla kapağı örtecek. Yüzleri birbirine dönük olacak ve kapağa bakacak. 21Kapağı sandığın üzerine, sana vereceğim taş levhaları ise sandığın içine koy. 22Seninle orada, Levha Sandığı'nın[d] üstündeki Keruvlar arasında, Bağışlanma Kapağı'nın üzerinde görüşeceğim ve İsrailliler için sana buyruklar vereceğim.”
Üzerinde Ekmek Sunulan Masa
(Çık.37:10-16)
23“Akasya ağacından bir masa yap. Boyu iki[e], eni bir[g], yüksekliği bir buçuk arşın[ğ] olacak. 24Masayı saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap. 25Pervazın çevresine dört parmak eninde bir kenarlık yaparak altın pervazla çevir. 26Masa için dört altın halka yap, dört ayak üzerindeki dört köşeye yerleştir. 27Masanın taşınması için sırıkların içinden geçeceği halkalar kenarlığa yakın olmalı. 28Sırıkları akasya ağacından yap, altınla kapla. Masa onlarla taşınacak. 29Masa için saf altından tabaklar, sahanlar, dökmelik sunu testileri, tasları yap. 30 Ekmekleri sürekli olarak huzuruma, masanın üzerine koyacaksın.”
Kandillik
(Çık.37:17-24)
31“Saf altından bir kandillik yap. Ayağı, gövdesi dövme altın olsun. Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendinden olsun. 32Kandillik üç kolu bir yanda, üç kolu öteki yanda olmak üzere altı kollu olacak. 33Her kolda badem çiçeğini andıran üç çanak, tomurcuk ve çiçek motifi bulunacak. Altı kol da aynı olacak. 34Kandilliğin gövdesinde badem çiçeğini andıran dört çanak, tomurcuk ve çiçek motifi olacak. 35Kandillikten yükselen ilk iki kolun, ikinci iki kolun, üçüncü iki kolun altında kendinden birer tomurcuk bulunacak. Toplam altı kol olacak. 36Tomurcukları, kolları tek parça olan kandillik saf dövme altından olacak.
37“Kandillik için yedi kandil yap; kandiller karşısını aydınlatacak biçimde yerleştirilsin. 38Fitil maşaları, tablaları saf altından olacak. 39Bütün takımları dahil kandilliğe bir talant[h] saf altın harcanacak. 40 Her şeyi sana dağda gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:4 lacivert, mor, kırmızı Kraliyet renkleri. lacivert, mor Akdeniz’in kuzeydoğusundaki sularda bolca bulunan çeşitli kabuklu deniz hayvanlarından (özellikle iskerletten) elde edilen boyalar kullanılır (bkz. Yar.10:6’ya ait not; Özd.31:22). kırmızı Çobanpüskülü bitkisinin yapraklarına tutunan kurtçukların (Coccus ilicis) yumurtalarından veya leşlerinden elde edilirdi. ince keten Keten saplarından çıkan liflerden elde edilen iplikten yapılan çok kaliteli bir kumaştı. Mısır kraliyet üyelerinin giysileri şaşı rtıcı derecede beyaz ve ipek kadar ince ketenden yapılırdı. keçi kılı Uzun tüylü keçilerin siyah renkteki kaba kılları (bkz. Ezg.1:5; Ezg.6:5) çadır bezi dokumasında kullanılırdı.
25:5 deri Bir tür Yunus balığı derisi olabilir. akasya ağacı Böceklerin uzak durduğu bu ağacın ahşabı meşeden daha koyu renkte ve daha dayanıklıydı.
25:6 baharat Bkz. mesh yağına katılan baharatlar, Çık.30:23-24 ; güzel kokulu buhur yapımında kullanılanlar, Çık.30:34.
25:7 efoduyla Bkz. Çık.28:6 ve ilgili not. göğüslüğü Bkz. Çık.28:15-30. öbür kakma taşlar Bkz. Çık.28:17-20.
25:8-9 Kutsal Yazılar’da bu yapı, her biri, yapının ayrı bir yönünü vurgulayan üç ifadeyle tanımlanır: “Kutsal yer”, orada bulunacak olan Tanrı’nın kutsallığına dikkat çeker. “Konut”, bu yerin Tanrı’nın “evi” olacağını belirtir. “Buluşma Çadırı”, bu yapının işlevini gösterir; burası Tanrı’nın halkıyla iletişim kurduğu yerdir (bkz. Çık.25:8; Çık.29:45-46; Bilgi Kutusu: Buluşma Çadırı ve Tapınak, s.122; Lev.26:11; Hez.37:27; krş. Yu.1:14; Va.21:3). örneğe Bkz. Çık.25:40’a ait not.
25:10 sandık Şekil ve işlevsel açıdan gerçek bir sandıktı. Çadırda bulundurulacak eşyalar arasında ilk olarak sandıktan söz edilmesinin nedeni, muhtemelen halkı arasında yaşamayı seçen (bkz. Çık.25:8-9’a ait not) Yüce Kral RAB’bin tahtını simgeliyor olmasıdır (bkz. 1Sa.4:4; 2Sa.6:2). Antlaşma Sandığı’nın sonraki dönemlerde Yeruşalim’deki tapınağa yerleştirilmesiyle, bu kent Tanrı’nın yeryüzünde egemenlik kurduğu başkent haline gelecektir (bkz. Mez.9:11 ve ilgili not).
25:12 halka Bkz. Çık.25:14.
25:16 Antlaşmanın taş levhalarını Sina Dağı’nda yapılan antlaşmanın temeli olan On Buyruk’un yazıldığı iki levha (bkz. Çık.20:1-17; Çık.31:18; ayrıca bkz. Çık.25:22 ve Çık.16:34’e ait notlar).
25:17 Bağışlanma Kapağı Bu şekilde çevrilen İbranice “kapporet” sözcüğü, Tanrı’nın öfkesinin yatıştırıldığı, İsrail halkının günahlarını bağışlatıp Tanrı’yla barıştırıldığı yeri ifade eder (ayrıca bkz. Lev.16:2 ve ilgili not). Tanrı’nın tahtını simgeleyenAntlaşma Sandığı’nın bağışlanma (kefaret) kapağı denen bir kapakla örtülmesi, O’nun, halkına duyduğu engin merhametin göstergesidir (bkz. Mez.130:3-4). Kefaret, insanın günahlardan arınmasını ve bir zamanlar Tanrı’ya düşman olanların O’nunla barışmasını sağlamak için ödenen bedeldir. EskiAntlaşma döneminde günah için sunulan her bir kurbanın akıtılan kanı, bu bedeli geçici olarak karşılayarak insanın Tanrı tarafından bağışlanmasını sağlıyordu (bkz. Lev.17:11 ve ilgili not); oysa İsa Mesih’in bir kereliğine (bkz. İbr.9:12) kefaret olarak çarmıhta akan kanı, Mesih’e iman edenlerin tüm günahlarından arınmasını sağlamıştır (bkz. Rom.3:25; 1Yu.2:2).
25:18 Keruv Bkz. Bilgi Kutusu: Melekler, s.1808.
25:22 Levha Sandığı’nın Antlaşma Sandığı diye de bilinir. İçinde antlaşma levhaları (On Buyruk) bulunduğu için sandığa bu ad verilmişti (bkz. Çık.25:16’ya ait not). görüşeceğim Bkz. Çık.27:21’e ait not.
25:26 halka Bkz. Çık.25:12’ye ait not.
25:30 Adak ekmekleri Ekmekler pide şeklinde on iki adet olup İsrail’in on iki oymağını Tanrı’nın önünde temsil ederdi. Bu ekmeklerin sürekli olarak sunulması, Tanrı’nın, Buluşma Çadırı’nda, yani “evinde” bulunduğunu hatırlatmak içindi (bkz. Çık.25:8-9’a ait not; Lev.24:5-9).
25:31 Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri Bu desenler, Ortadoğu’nun baharda ilk tomurcuklanan ağaç olan badem ağacından esinlenerek yapılmıştır (bkz. Çık.25:33). Kandillik motifleri, badem çiçeğini veya badem yemişinin dış kabuğunu andırmaktadır.
25:37 yedi Yetkinliği simgeler. kandil Eski çağlardaki kandil, içinde yağ bulunan kilden yapılmış bir tabak ve bu tabağın kenarından dışarıya sarkan bir fitilden oluşuyordu. Buluşma Çadırı’nın içindeki kandillerin kâhinlerin denetiminde tüm gece yanması sağlanırdı. Kandiller için gerekli yağ halk tarafından sağlanır, kandillerin ışığı RAB’bin görkemini simgelerdi (bkz. Çık.27:20-21).
25:40 Krş. Eski Antlaşma düzeni ile Mesih, İbr.8:5; İbr.10:1.

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş