2. Samuel 6:2

2 Böylece Davut'la ordusu, sandığın üzerindeki Keruvlar arasında taht kuran Her Şeye Egemen RAB'bin adıyla anılan Tanrı'nın Sandığı'nı getirmek için Baale-Yahuda'ya gittiler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
6:2 Keruvlar arasında taht kuran Bkz. 1Sa.4:4’e ait not; ayrıca bkz. 1Ta.28:2. Davut, RAB’bin dünyadaki tahtı olan Antlaşma Sandığı’nın öneminin farkındaydı. Bir kral olarak, halkın daAntlaşma Sandığı’na gereken önemi vermesini sağlamak amacıyla RAB’bin hem kral hem de halk üzerinde tek egemen olduğunu ilan etmek istiyordu. Her Şeye Egemen RAB’bin Bkz. 1Sa.1:3’e ait not. RAB’bin adıyla anılan ‘RAB’be ait’ anlamında (bkz. 2Sa.12:28; Yas.28:10; Yşa.4:1). Tanrı’nın Sandığı’nı Bkz. Çık.25:10-22; ayrıca bkz. 1Sa.4:3-4,1Sa.4:21’e ait notlar. Baale-Yahuda’ya Bkz. Yşu.15:60; Yşu.18:14; 1Sa.7:1.

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş