Süleyman'ın Özdeyişleri 20

20
1Şarap insanı alaycı, içki gürültücü yapar,
Onun etkisiyle yoldan sapan bilge değildir.
2Kralın öfkesi genç aslanın kükreyişine benzer,
Onu kızdıran canından olur.
3Kavgadan kaçınmak insan için onurdur,
Oysa her ahmak tartışmaya hazırdır.
4Sonbaharda çift sürmeyen tembel,
Hasatta aradığını bulamaz.
5İnsanın niyetleri derin bir kuyunun suları gibidir,
Akıllı kişi onları açığa çıkarır.
6İnsanların çoğu, “Vefalıyım” der.
Ama sadık birini kim bulabilir?
7Doğru ve dürüst bir babaya
Sahip olan çocuklara ne mutlu!
8Yargı kürsüsünde oturan kral,
Kötülüğü gözleriyle ayıklar.
9Kim, “Yüreğimi pak kıldım,
Günahımdan arındım” diyebilir?
10RAB hileli tartıdan da, hileli ölçüden de tiksinir.
11Çocuk bile eylemleriyle kendini belli eder,
Yaptıkları pak ve doğru mu, değil mi, anlaşılır.
12İşiten kulağı da gören gözü de
RAB yaratmıştır.
13Uykuyu seversen yoksullaşırsın,
Uyanık durursan ekmeğin bol olur.
14Alıcı, “İşe yaramaz, işe yaramaz” der,
Ama alıp gittikten sonra aldığıyla övünür.
15Bol bol altının, mücevherin olabilir,
Ama bilgi akıtan dudaklar daha değerlidir.
16Tanımadığı birine kefil olanın giysisini al;
Bir yabancı için yapıyorsa bunu,
Giysisini rehin tut.
17Hileyle kazanılan yiyecek insana tatlı gelir,
Ama sonra ağza dolan çakıl gibidir.
18Tasarılarını danışarak yap,
Yöntemlere uyarak savaş.
19Dedikoducu sır saklayamaz,
Bu nedenle ağzı gevşek olanla arkadaşlık etme.
20Annesine ya da babasına sövenin
Işığı zifiri karanlıkta sönecek.
21Tez elde edilen mirasın
Sonu bereketli olmaz.
22“Bu kötülüğü sana ödeteceğim” deme;
RAB'bi bekle, O seni kurtarır.
23RAB hileli tartıdan tiksinir,
Hileli teraziden hoşlanmaz.
24İnsanın adımlarını RAB yönlendirir;
Öyleyse insan tuttuğu yolu nasıl anlayabilir?
25Düşünmeden adakta bulunmak
Sakıncalıdır.
26Bilge kral kötüleri ayıklar,
Harman döver gibi cezalandırır.
27İnsanın ruhu RAB'bin ışığıdır,
İç varlığın derinliklerine işler.
28Sevgi ve sadakat kralın güvencesidir.
Onun tahtını sağlamlaştıran sevgidir.
29Gençlerin görkemi güçleri,
Yaşlıların onuru ağarmış saçlardır.
30Yaralayan darbeler kötülüğü temizler,
Kötek iç varlığın derinliklerini paklar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

20:1 Şarap insanı alaycı, içki gürültücü yapar Özdeyişler’de ayyaşlık, yoksulluk (bkz. Özd.23:20-21), çekişme (Özd.23:29-30) ve adaletsizlikle (Özd.31:4-5) bağdaştırılır. yoldan sapan Bkz. Yar.9:21; Yşa.28:7.
20:3 tartışmaya hazırdır Bkz. Özd.6:14; Özd.17:14,Özd.17:19; Özd.18:6.
20:4 tembel Bkz. Özd.6:6’ya ait not. aradığını bulamaz Bkz. Özd.13:4; Özd.21:25-26.
20:5 derin bir kuyunun suları Krş. Özd.18:4.
20:6 Vefalıyım Bkz. Özd.19:22 ve Mez.6:4’e ait notlar. sadık birinikim bulabilir? Krş. Vai.7:28-29.
20:7 Doğru ve dürüst bir babaya Bkz. Özd.2:7’ye ait not. Sahip olan çocuklara ne mutlu Bkz. Özd.13:22; ayrıca bkz. Özd.14:26’ya ait not.
20:8 Bkz. Özd.20:26 ve ilgili not. Kötülüğü gözleriyle ayıklar Bkz. Özd.16:10; Mez.11:4.
20:9 pak... Günahımdan arındım Hiç kimse günahsız değildir (krş. Eyü.14:4; Rom.3:23); ancak günahları bağışlanmış olanların elleri pak ve yüreği temiz sayılır (Mez.24:4; ayrıca bkz. Özd.51:1-2,Özd.51:9-10).
20:10 Bkz. Özd.11:1’e ait not; krş. Özd.16:11.
20:12 Bkz. Çık.4:11; Mez.94:8-9.
20:13 Uykuyu seversen yoksullaşırsın Bkz. Özd.24:33-34.
20:15 altının, mücevherin Bkz. Özd.3:14-15; Özd.8:10-11.
20:16 Bkz. Özd.27:13; ayrıca bkz. Özd.6:1’e ait not. giysisini al Ödenmeyen borca karşılık olarak dış giysi (aba) rehin alınabilirdi (Yas.24:10-13).
20:17 insana tatlı gelir Bkz. Özd.10:2’ye ait not; krş. Özd.9:17; ayrıca bkz. Eyü.20:12-18.
20:18 danışarak... uyarak Bkz. Özd.15:22; Luk.14:31.
20:20 Annesine ya da babasına sövenin Ölümle cezalandırılabilirdi (bkz. Çık.21:17; Lev.20:9; krş. Özd.30:11,Özd.30:17). Işığı... sönecek ‘Ölecek’ anlamında (bkz. Özd.13:9’a ait not).
20:21 Tez elde edilen mirasın... bereketli olmaz Krş. Luk.15:12-13 ve ilgili notlar.
20:22 sana ödeteceğim Öç almak Tanrı’nın işidir; kötülerin yaptıklarının karşılığını ödeten O’dur (bkz. Özd.24:12,Özd.24:29; Yas.32:35; Mez.94:1 ve ilgili notlar). RAB’bi bekle Bkz. Mez.27:14; Mez.37:34.
20:23 Bkz. Özd.20:10 ; Özd.11:1 ve ilgili not.
20:24 Bkz. Özd.3:5-6 ve Özd.16:9’a ait notlar.
20:25 Düşünmeden Bkz. Yas.23:21; Hak.11:30-35; Hak.11:30’a ait not. Aceleyle verilen adak sözü, bazen yerine getirilmiyordu (krş. Vai.5:4-6). adakta bulunmak Bir dileği yanıtladığı takdirde RAB’be bir armağan sunmayı vaat etmek (bkz. Lev.27:1-25; 1Sa.1:11).
20:26 ayıklar Bkz. Rut.1:22. Harman döver gibi Krş. Yşa.28:27-28. Kötüler ile doğrular birbirinden ayrılacak ve kötüler gerektiği gibi cezalandırılacaktır.
20:27 Tanrı, insan yüreğinin derinliklerinde saklı olan dürtüleri açığa çıkarmak için kendi sözünü (bkz. Özd.6:23; krş. İbr.4:12 ve ilgili not) ve insanın vicdanını kullanır (krş. Özd.4:23 ve ilgili not; Mez.5:9; Mez.31:9; Rom.2:12-16; 1Ko.2:11-12).
20:28 Sevgi ve sadakat Bkz. Özd.3:3; Özd.14:22; Mez.26:3 ve ilgili not. kralın güvencesidir... sağlamlaştıran Yardımseverlik ve iyilik, kralı halka sevdiren ve onları bağlılığa teşvik eden niteliklerdir (krş. Özd.16:12 ve ilgili not).
20:29 güçleri Krş. Yer.9:23. Yaşlıların onuru ağarmış saçlardır Bkz. Özd.16:31.
20:30 Yaralayan darbeler kötülüğü temizler Akılsızların kötülüğünü dizginlemek için sert cezalar gerekir (Özd.10:13; Özd.14:3; Özd.19:29; Özd.26:3), ancak cezalandırılınca bile akılsızlıklarından ötürü yollarından dönmeyebilirler (krş. Özd.17:10; bkz. Özd.27:22 ve ilgili not).

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş