2. Selanikliler 1:3-7

Gelecek Yargı
3Kardeşler, sizin için her zaman Tanrı'ya şükran borçluyuz. Böyle yapmamız da yerindedir. Çünkü imanınız büyüdükçe büyüyor, her birinizin öbürüne olan sevgisi artıyor. 4Bu nedenle bizler, katlandığınız bütün zulüm ve sıkıntılar karşısındaki sabır ve imanınızdan ötürü Tanrı'nın kiliseleri arasında sizinle övünüyoruz.
5Bütün bunlar Tanrı'nın adil yargısının belirtisidir. Sonuç olarak, uğrunda acı çektiğiniz Tanrı Egemenliği'ne layık sayılacaksınız. 6-8Tanrı adil olanı yapacak: Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleriyse bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. Bütün bunlar Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili Müjde'ye uymayanları cezalandıracak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:3 Kardeşler Bkz. 1Se.1:4’e ait not. imanınız büyüyor... her birinizin öbürüne olan sevgisi artıyor Pavlus’un Selanik’teki imanlılar topluluğunda görmekten hoşnut olduğu (bkz. 1Se.3:6-7) ve daha da gelişmesi gerektiğini belirttiği iki erdem (1Se.1:10-12; 1Se.4:10). Pavlus, sevgi konusunda gelişmeleri için daha önce ettiği duanın (1Se.3:12) yanıtlanmış olmasından dolayı Tanrı’ya şükreder.
1:4 zulüm ve sıkıntılar Bkz. 1Se.1:6 ; 1Se.2:14; 1Se.3:1-3.
1:5 Tanrı Egemenliği’ne Bkz. Bilgi Kutusu: Tanrı’nın Egemenliği, s.1383.
1:6-8 Tanrı adil olanı yapacak Tanrı adaletiyle, Mesih’i reddeden günahkârların (bkz. 2Se.2:12) cezaya uğramalarını sağlayacak (bkz. Mat. 24 :47-48; Luk.13:3-5) ve imanlıların kime ait olduklarını gösterecektir (Luk.1:9-10). Burada söz edilen ceza, yargı gününde gerçekleşecektir (bkz. 1Se.5:2 ve ilgili not; Makale:Yargı, s.260). rahata kavuşturacaktır Bu metinde “rahatlık”, zulmün sona ermesi ve imanlıların kurtuluşun son aşamasına kavuşmaları (“yüceltilmek”, 2Se.1:9-10) anlamına gelmektedir. alev alev yanan ateş... gökten gelip göründüğü zaman İsa Mesih’in ikinci gelişi yargılamak için olacaktır (bkz. Yşa.66:15; Va.1:14). Tanrı’yı tanımayanları Burada Müjde’yi hiç işitmemiş kişilerden değil, O’nu reddedenlerden söz ediliyor (bkz. 2Se.1:9-10,2Se.1:12; Rom.1:28). uymayanları Müjde, insanları Mesih’i kabul etmeye davet eder; bu daveti reddetmek kral olan Mesih’in davetine uymamak anlamındadır.
1:5-12 İmanlıların sıkıntılara katlanmaları, Tanrı’nın Egemenliği’ne girmeye layık olduklarının göstergesidir; aynı zamanda kendilerine eziyet edenlerin cezalandırılmayı hak edeceklerinin de göstergesidir. Yargı gününde Tanrı imanlıları haklı çıkaracak, bunu hem imanlılar hem de imanlılara eziyet edenler görecektir.

Videolar

2. Selanikliler Girişi

İşlenen konuların benzerliği gözönüne alındığında, Pavlus'un 2.Selanikliler Mektubu'nu 1.Selanikliler Mektubu'ndan kısa bir süre sonra kaleme aldığı anlaşılıyor (her iki mektuba genel bir bakış için 1.Selanikliler'e Giriş bölümüne bakınız).

Pavlus, Selanikli inanlılar ve onların sevgide ve imanda gösterdikleri sürekli gelişmeler için Tanrı'ya şükreder durur (1:3-4). Bir taraftan onlar için hep dua eder (1:11-12); öbür taraftan, çektikleri zulüm ve sıkıntılara dayanabilmeleri için onları yüreklendirir (1:4-8; 2:15).

Anlaşılan Pavlus, Selanikli inanlıların aklını hâlâ kurcalayan iki konuya ilişkin haberler almış bulunuyor. Konuların ilki, çalışmak; ikincisiyse, gelecekteki olaylardır. Rab'bin gününün geldiğini ileri süren birilerinin, sözde Pavlus'tan gelen sahte bir mektubu da buna kanıt olarak gösterip Selanikliler'in aklını çeldiği anlaşılıyor (2:1-3). Pavlus buna karşılık, Mesih'in ikinci gelişinden önce imandan çok sayıda dönenler olacağını, Mesih'in ortadan kaldıracağı «yasa tanımaz adam»ın ortaya çıkacağını (2:3-12) bildiriyor. Bunlar henüz gerçekleşmediğine göre telaşlanacak bir şey yok demeye getiriyor. Mesih henüz ikinci kez gelmedi. Ama geldiği zaman, inanlılar rahata ererken, Tanrı, onlara «sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecektir» (1:5-10).

Geçinmek için çalışma konusuna gelince, Pavlus, Selanikli inanlılara iyi bir örnek olmak için, kendisi ve arkadaşlarının Selanik'teyken nasıl çalışıp didindiklerini hatırlatarak, boşta gezenlerle nasıl baş edebileceklerini anlatır (3:6-15'i 1Se.4:11-12'yle karşılaştırın).

Ana Hatlar:

1:1-2 Selamlar
1:3-12 Sıkıntılara karşılık yüreklendirici sözler
2:1-12 İsa'nın geleceği gün
2:13-3:5 Dayanın
3:6-15 Geçinmek için çalışın
3:16-17 Selamlar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş