2. Timoteos 2:5

5Bunun gibi, spor yarışmasına katılan kişi de kurallar uyarınca yarışmazsa zafer tacını giyemez.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:3-6 Pavlus, Timoteos’un müjde uğruna elem çekme konusunda cesaret bulacağı üç karakterden söz eder:(1) Komutanını memnun etmek isteyen asker; imanlının dünyanın çekiciliğine kapılmadan hayatını tamamen Mesih’e adadığını ve böylelikle Tanrı’yı hoşnut ettiğini gösterir (2ti.4:7; 2Ko.10:3-6; Ef.6:10-18; 1Ti.1:18; 1Ti.1:12); (2) kurallara uygun yarışan sporcu; yarışı kazanmak isteyen bir sporcu nasıl sıkıntı çekmeye razı oluyorsa, Mesih’e hizmet edenin de sıkıntılara katlanmaya razı olması gerekecektir (1Ti.2:3); (3) çalışkan çiftçi (bkz. 2ti.2:6’ya ait not).
2:5 zafer tacını Krş. 1Ko.9:25,1Ko.9:1Se. 1Ko.2:19 ve ilgili not.

Videolar

2. Timoteos Girişi

Genel Bakış: Pavlus bu mektubu yaşamının sonuna doğru, yıllarca yakın işbirliği içinde olduğu genç çömezi Timoteos'a yazmıştır (bkz. 1.Timoteos'a Giriş). Mektubu, Müjde'yi yaymak ve öğretmekten ötürü tutuklu bulunduğu Roma'dan gönderiyor1. İlk savunmasından (4:16-17) sonra, ölüme mahkûm olacağını biliyordur (4:6-8). Tarihi kaynaklar, çok geçmeden de kafasının kesilerek öldürüldüğünü yazar.

Arkadaşlarının çoğu ya onu terk etmiş ya da çok uzağında kalmışlardı2. Pavlus bu arada Timoteos'u bir hayli özler (1:1-5); iki kez, zaman yitirmeden yanına gelmesini ister (4:9,21).

Mektubun İçeriği: Timoteos'u durumdan haberdar edip ivedilikle yanına gelmesini istemenin dışında Pavlus'un esas kaygısı ona, İsa'ya tanıklık etmenin utanılacak bir şey olmadığını, tersine, sıkıntı ve baskılara dayanıp Tanrı sözünü yüreklilikle yaymanın gerekliliğini anlatmaktır3. Pavlus ayrıca Timoteos'u yanlış öğreti yayanların4 çok olduğu bir ortamda doğru öğretiye bağlı kalmaya çağırır5. Bu çağrıyı yaparken de kendini örnek gösterir (2:8-10; 3:10-12); kendisinden öğrendiklerini, «başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet etmesini» ister (2:2). Adım adım ölüme yaklaşan Pavlus, Tanrı'ya duyduğu güveni oldukça duygulu sözlerle ifade eder6.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Sıkıntıya göğüs ger
2:14-26 Anlamsız tartışmalardan kaçın
3:1-9 Dünyanın son günleri
3:10-4:5 Öğrendiğin ilkelere bağlı kal, Tanrı sözünü duyur
4:6-18 Pavlus'un durumu
4:19-22 Sonuç

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş