Ağıtlar 1:2

2Geceleyin acı acı ağlıyor,
Yanaklarında gözyaşı;
Avutan tek kişi bile yok
Bunca oynaşı arasında.
Dostları ona hainlik etti,
Düşman oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-22 Eski Antlaşma’daki peygamberliklerde ve mezmurlarda olduğu gibi, Yeruşalim halkı burada da kadın olarak tasvir edilir (bkz. 2Kr.19:21’e ait not; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Mecazlar, Benzetmeler, s.1173).
1:2 Geceleyin Bkz. Ağı.2:18-19. Avutan tek kişi bile yok Bkz. Ağı.1:9, 16-17,21. oynaşı... Dostları Yahudalılar, öbür uluslarla yaptıkları ittifaklar sayesinde güvende olduklarını düşünüyorlardı; oysa asıl koruyucuları RAB’di ve sadece O’na güvenmeliydiler (bkz. Yer.2:36-37; Hez.16:26,Hez.16:28-29; Hez.23:11-21; ayrıca bkz. Çık.34:15 ve ilgili not). ona hainlik etti Bkz. Ağı.1:19; örn. Edom, Ağı.4:21-22; Mez.137:7; Ammon, Yer.40:14; Hez.25:2-3,Hez.25:6. Düşman oldu Bkz. Ağı.1:17.

Videolar

Ağıtlar Girişi

Ağıtlar Kitabı İ.Ö. 586'da Yeruşalim'in yıkılışı, sürgün ve bu yıkımın sonuçları üzerine yakılan beş ağıttan oluşmaktadır. Kitabın ilk dört bölümü akrostiş biçimde yazılmıştır. Ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar. Yalnız üçüncü bölümde üçer ayet aynı harfle başlıyor. Kitap genellikle yas niteliği taşımakla birlikte, geleceğe umut ve Tanrı'ya güven de görülmektedir. Ağıtlar, İ.Ö. 586 yılında İsrailliler'in yaşadığı ulusal felaketin anısına her yıl tutulan yas ve oruç günlerinde tapınmada Yahudiler'ce kullanılır.

Ana Hatlar:

1:1-22 Yeruşalim'in acıları
2:1-22 Yeruşalim'in cezası
3:1-66 Ceza ve umut
4:1-22 Yeruşalim'in viraneye dönmesi
5:1-22 Merhamet için edilen dua
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş