Eyüp 33

33
1“Ama şimdi lütfen sözümü dinle, Eyüp,
Söyleyeceğim her şeye kulak ver.
2Ağzımı açtım açacağım,
Söyleyeceklerim dilimin ucunda.
3Sözlerim temiz bir yürekten çıkıyor,
Dudaklarım bildiklerini içtenlikle söylüyor.
4Beni Tanrı'nın Ruhu yarattı,
Her Şeye Gücü Yeten'in soluğu yaşam veriyor bana.
5Elinden gelirse beni yanıtla,
Kendini hazırla, karşımda dur.
6Tanrı'nın önünde ben de tıpkı senin gibiyim,
Ben de balçıktan yaratıldım.
7Onun için dehşetim seni yıldırmasın,
Baskım sana ağır gelmesin.
8“Sesin hâlâ kulaklarımda,
Şöyle demiştin:
9‘Ben kusursuz ve günahsızım,
Temiz ve suçsuzum.
10Yine de Tanrı bana karşı bahane arıyor,
Beni düşman görüyor.
11Ayaklarımı tomruğa vuruyor,
Yollarımı gözetliyor.’
12“Ama sana şunu söyleyeyim,
Bu konuda haksızsın.
Çünkü Tanrı insandan büyüktür.
13İnsanın hiçbir sözünü yanıtlamıyor diye
Niçin O'nunla çekişiyorsun?
14Çünkü insan anlamasa da,
Tanrı şu ya da bu yolla konuşur.
15Rüyada, geceleyin görümde,
İnsanları ağır uyku basınca,
Yatakta yatarlarken,
16Kulaklarına konuşur,
Uyarısıyla onları korkutur;
17Onları yaptıkları kötülükten döndürmek,
Gururdan uzak tutmak,
18Canlarını çukurdan,
Hayatlarını ölümden kurtarmak için.
19İnsan yatağında acılarla,
Kemiklerinde dinmez sızılarla yola getirilir.
20Öyle ki, içi yemek kaldırmaz,
En lezzetli yiyecekten tiksinir.
21Eti erir, görünmez olur,
Gözükmeyen kemikleri ortaya çıkar.
22Canı çukura,
Hayatı ölüm meleklerine yaklaşır.
23“Yine de insana doğruyu bildirmek için
Yanında bir melek, bin melekten biri
Arabulucu olarak bulunursa,
24Ona lütfeder de,
‘Onu ölüm çukuruna inmekten kurtar,
Ben fidyeyi buldum’ derse,
25Eti çocuk eti gibi yenilenir,
Gençlik günlerine döner.
26Dua ettiğinde Tanrı ondan hoşnut kalır,
O da Tanrı'nın yüzünü görüp sevinir.
Tanrı onun durumunu düzeltir.
27Sonra insanların önünde türkü çağırır:
‘Günah işleyip doğru yoldan saptım,
Ama Tanrı hak ettiğim cezayı vermedi bana,
28Canımı çukura inmekten O kurtardı,
Işığı görmek için yaşayacağım.’
29-30“İşte, insanın canını çukurdan çıkarmak,
Onu yaşam ışığıyla aydınlatmak için
Tanrı bütün bunları iki kez,
Hatta üç kez yapar.
31“İyi dinle, Eyüp, kulak ver,
Sen sus, ben konuşacağım.
32Söyleyeceğin bir şey varsa söyle,
Çünkü seni haklı çıkarmak isterim.
33Yoksa, beni dinle,
Sus da sana bilgelik öğreteyim.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

32:1-37:24 Elihu’nun aslında Eyüp’e yönelik olmakla birlikte öbür üç arkadaşı da hedef alan konuşması, Tanrı’nın konuşması da dâhil (38-41. bölümler), yapılan konuşmaların en uzunudur. Elihu’nun peş peşe gelen dört konuşması (Eyü.31:5-33:33; 34-35. ve 36-37. bölümler), düzyazı biçimindeki kısa bir önsözle (Eyü.32:1-4) başlar. Bu önsöz, kitabın ilk iki bölümüyle son bölümündekiler dışında, düzyazıyla yazılmış tek yerdir. Elihu yalnızca 32-37. bölümlerde geçer; daha önceden onunla ilgili bir söz edilmediği gibi, Eyü.42:7’de Tanrı’nın öbür üç arkadaşı azarlaması sırasında da adı geçmez.
32:6-33:7 Anlatımları uzatmanın o çağda, süslü ve etkili bir konuşma üslubu olarak görülmesi olasıdır.
33:1 Eyüp Öbür üç arkadaşın konuşmalarının aksine, yalnızca Elihu Eyüp’e adıyla seslenir.
33:8 Şöyle demiştin Elihu’nun yöntemi, Eyüp’ün sözlerinden alıntı yapıp (Eyü.33:9-11; Eyü.34:5-6,Eyü.34:9; Eyü.35:2-3) nerede ve nasıl hata yaptığını göstermektir.
33:11 Bkz. Eyü.13:27.
33:12-33 Bu ayetler, Tanrı’nın sıkıntılar aracılığıyla insanları terbiye edip tövbeye yöneltmesiyle ilgilidir (ayrıca bkz. Eyü.36:8-15). Elihu’nun dışında yalnızca Elifaz, Eyü.5:17-18’de bu konuya kısaca değinmektedir.
33:15 Rüyada... insanları ağır uyku basınca Bkz. Eyü.4:13.
33:17-19 Tanrı, Eyüp’e böyle yapmamış olsa da, kimi zaman insanları günahlarından döndürmek için onlara acı ve sıkıntı verir (bkz. 2Ta.33:10-13; Mez.32:1-5; Mez.107:10-13,Mez.107:17-19).
33:20 yiyecekten tiksinir Bkz. Mez.107:18.
33:21 Eti erir... kemikleri ortaya çıkar Bkz. Mez.32:3.
33:23-24 bir melek...Arabulucu Eyüp Kitabı’nda, insanlar adına Tanrı’ya yaklaşan bir arabulucu olabileceği düşüncesi görülmektedir (bkz. Eyü.9:33-34; Eyü.16:18-21; Eyü.19:25 ve ilgili notlar; krş. Eyü.5:1). Meleklerden kitap boyunca birçok yerde söz edilir (bkz. Eyü.1:6; Eyü.2:1; Eyü.38:7; ayrıca bkz. Eyü.4:18; Eyü.15:15).
33:25 Eti çocuk eti gibi yenilendi Krş. 2Kr.5:14.
33:26 Tanrı’nın yüzünü görüp Tanrı’nın iyiliğini ve merhametini görmek anlamındadır (bkz. Yar.16:13).
33:29-30 insanın canını çukurdan çıkarmak Elihu, Tanrı’nın insanları yola getirmek için sert davranmasının gerçekte sevgiye dayalı bir eylem olduğunu, çünkü insanların bu yaşamda tamamen hak ettikleri cezayı almadıklarını öğretmektedir (bkz. Eyü.33:17-19’a ait not; Eyü.33:27). iki kez... üç kez Bkz. Eyü.5:19’a ait not.
33:32 seni haklı çıkarmak isterim Ancak bu Eyüp’ün tövbe etmesine bağlıdır.

Videolar

Eyüp Girişi

Eyüp Kitabı büyük felakete uğrayan doğru bir adamın çektiği acıları anlatır. Eyüp bütün çocuklarını, malını mülkünü yitirir, korkunç bir hastalığa yakalanır. Kitap, Eyüp ve üç arkadaşının bu felaketlere karşı gösterdikleri tepkiyi karşılıklı üç konuşmayla açıklamaktadır. İnsanlara yaklaşımı tartışılan Tanrı'nın bizzat kendisi sonunda Eyüp'e görünüyor.

Arkadaşları Eyüp'ün çektiği acıyı geleneksel dini kavramlarla açıklıyor. Tanrı'nın her zaman iyiliği ödüllendirip kötülüğü cezalandırdığını varsayıyor, Eyüp'ün günah işlediği için bu acıları çektiğini düşünüyorlar. Ama bu düşünce Eyüp'ün durumunu açıklamak için çok yetersiz kalıyor. Eyüp bu acımasız cezayı hak etmemiştir. Çünkü alışılmışın ötesinde iyi ve doğru bir insandır. Kendisi gibi birisinin başına bu denli kötülük gelmesine Tanrı'nın nasıl izin verdiğini anlayamıyor, Tanrı'ya cesurca meydan okuyor. İmanını yitirmiyor, ama Tanrı'nın önünde aklanıp yeniden iyi insan olarak onuruna kavuşmak istiyor.

Tanrı Eyüp'ün sorularına yanıt vermez, ama ilahi güç ve bilgeliğinin şiirselliğiyle imanına karşılık verir. O zaman Eyüp Tanrı'nın yücelik ve bilgeliğini kabul eder, öfkeli ve kaba sözlerden ötürü tövbe eder.

Kitap, sonuç olarak Eyüp'ün eski gönencine nasıl kavuştuğunu, hatta daha da zengin olduğunu anlatır. Tanrı Eyüp'ün çektiği acıların nedenini anlamayan arkadaşlarını azarlar. Yalnız Eyüp Tanrı'nın üstünlüğünü sezebilmiştir.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Öndeyiş
3:1-31:40 Eyüp ve üç arkadaşı
a. 3:1-26 Eyüp'ün yakınması
b. 4:1-14:22 İlk karşılıklı konuşma
c. 15:1-21:34 İkinci karşılıklı konuşma
ç. 22:1-27:23 Üçüncü karşılıklı konuşma
d. 28:1-28 Bilgeliğe övgü
e. 29:1-31:40 Eyüp'ün son söyledikleri
32:1-37:24 Elihu'nun konuşması
38:1-42:6 Tanrı'nın Eyüp'e yanıtı
42:7-17 Sonsöz
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş