Eyüp 34

34
1Elihu konuşmasına şöyle devam etti:
2“Ey bilgeler, sözlerimi dinleyin,
Kulak verin bana, ey bilgi sahipleri.
3Çünkü damak nasıl yemeği tadarsa,
Kulak da sözleri sınar.
4Gelin, doğruyu seçelim,
İyiyi birlikte öğrenelim.
5“Çünkü Eyüp, ‘Ben suçsuzum’ diyor,
‘Tanrı hakkımı elimden aldı.
6Haklı olduğum halde yalancı sayılıyorum,
Suçsuz olduğum halde okunla yaraladın beni.’
7Eyüp gibisi var mı?
Alayı su gibi içiyor!
8Kötülük yapanlarla dostluk edip geziyor,
Kötülerle aynı yolda yürüyor.
9Çünkü, ‘Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışmak
İnsana yarar getirmez’ diyor.
10“Bu yüzden, ey sağduyulu insanlar, beni dinleyin!
Tanrı kötülük yapar mı,
Her Şeye Gücü Yeten haksızlık eder mi? Asla!
11 Çünkü O herkese yaptığının karşılığını öder,
Hak ettiğini başına getirir.
12Tanrı kesinlikle kötülük etmez,
Her Şeye Gücü Yeten adaleti saptırmaz.
13Kim yeryüzünü O'na emanet etti?
Kim O'nu bütün dünyanın başına atadı?
14Eğer niyet eder de
Ruhunu ve soluğunu geri çekerse,
15Bütün insanlık bir anda yok olur,
İnsan yine toprağa döner.
16“Aklın varsa dinle,
Kulak ver sözlerime.
17Adaletten nefret eden hiç hüküm sürebilir mi?
Adil ve güçlü olanı suçlayacak mısın?
18Krallara, ‘Değersizsiniz’,
Soylulara, ‘Kötüsünüz’ diyen,
19Önderlere ayrıcalık tanımayan,
Zengini yoksuldan çok önemsemeyen O değil mi?
Çünkü hepsi O'nun ellerinin işidir.
20Gece yarısı bir anda ölürler,
Herkes sarsılır, ölüp gider,
Güçlüler de insan eli değmeden alınıp götürülür.
21“Tanrı'nın gözleri insanların yolundan ayrılmaz,
Attıkları her adımı görür.
22Kötülük yapanların gizlenebileceği
Ne karanlık bir yer vardır, ne de ölüm gölgesi.
23Yargılanmak için önüne gelsinler diye,
Tanrı insanları sorgulamaya pek gerek duymaz.
24Araştırmadan güçlü insanları kırar,
Onların yerine başkalarını diker.
25Çünkü ne yaptıklarını bilir,
Gece onları deviriverir, ezilirler.
26Herkesin gözü önünde
Kötülükleri yüzünden onları cezalandırır;
27Artık O'nun ardından gitmedikleri,
Yollarının hiçbirini dikkate almadıkları için.
28Yoksulun feryadını O'na duyurdular;
Düşkünlerin feryadını işitti.
29Ama Tanrı sessiz kalırsa kim O'nu suçlayabilir?
Yüzünü gizlerse kim O'nu görebilir?
Bir ulusa karşı da bir insana karşı da O hep aynıdır,
30Tanrısız insan krallık etmesin,
Halka tuzak kurmasın diye.
31“Kimse Tanrı'ya,
‘Suçluyum, artık kötülük yapmayacağım’ dedi mi,
32‘Göremediğimi sen bana öğret,
Haksızlık ettimse, bir daha etmem?’
33O'nu reddettiğin halde,
Senin keyfince mi seni ödüllendirmeli?
Çünkü karar verecek olan sensin, ben değil,
Öyleyse anlat bana bildiğini.
34“Sağduyulu insanlar,
Beni dinleyen bilgeler diyecekler ki,
35‘Eyüp bilgisizce konuşuyor,
Sözlerinin değeri yok.’
36Kötü biri gibi yanıtladığı için
Keşke Eyüp'ün sınanması sonsuza dek sürse!
37Çünkü günahına isyan da ekliyor,
Önümüzde alay edercesine el çırpıyor,
Tanrı'ya karşı konuştukça konuşuyor.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

32:1-37:24 Elihu’nun aslında Eyüp’e yönelik olmakla birlikte öbür üç arkadaşı da hedef alan konuşması, Tanrı’nın konuşması da dâhil (38-41. bölümler), yapılan konuşmaların en uzunudur. Elihu’nun peş peşe gelen dört konuşması (Eyü.31:5-33:33; 34-35. ve 36-37. bölümler), düzyazı biçimindeki kısa bir önsözle (Eyü.32:1-4) başlar. Bu önsöz, kitabın ilk iki bölümüyle son bölümündekiler dışında, düzyazıyla yazılmış tek yerdir. Elihu yalnızca 32-37. bölümlerde geçer; daha önceden onunla ilgili bir söz edilmediği gibi, Eyü.42:7’de Tanrı’nın öbür üç arkadaşı azarlaması sırasında da adı geçmez.
34:5-6 Eyüp... diyor Bkz. Eyü.33:8’e ait not; ayrıca bkz. Eyü.6:4,Eyü.6:28,Eyü.6:30; Eyü.12:4; Eyü.13:18; Eyü.19:6; Eyü.27:2,Eyü.27:6.
34:8-9 8. ayetteki sözler Eyüp için geçerli değildir. Elihu, Eyüp’ün Tanrı’nın kötülere göstereceği adalet ve yargının henüz görünürde olmadığı iddiası yüzünden bu sonuca ulaşmış olmalıdır (bkz. 21. bölüm; Eyü.24:1-12; ayrıca bkz. Eyü.9:22).
34:10 Tanrı kötülük yapar mı Bkz. Yar.18:25.
34:17 Adil ve güçlü olanı suçlayacak mısın? Tanrı da kendisini ve adaletini suçlayan Eyüp’e hesap soracaktır (Eyü.40:8).
34:18 Değersizsiniz Krş. Yer.2:5.
34:19 ayrıcalık tanımayan Bkz. Yas.10:17.
34:20 bir anda ölürler Bkz. Yşa.40:6-7.
34:21-30 Mutlak egemen olan Tanrı, kötülerin tüm yaptıklarını görür ve uygun gördüğü zamanda onları cezalandırır. Tanrı’nın her şeyi bilmesi, kötüleri cezalandırırken herhangi bir hata yapmayacağının güvencesidir. İnsanları yargılamak için araştırmasına gerek yoktur (bkz. Eyü.34:23).
34:29 Tanrı sessiz kalırsa kim O’nu suçlayabilir? Elihu, Eyüp’ün Tanrı’nın sessizliğiyle ilgili yakınmasına (23. bölüm) yanıt verir. Sessiz olmasına karşın, Egemen Tanrı’nın sırda kalan niyetlerini tam olarak anlamadığı için Eyüp’ün yakınması yersizdir.
34:31-33 Elihu, Eyüp’ü tövbe etmeyi reddettiği için önce dolaylı olarak (Eyü.34:31-32), sonra doğrudan (Eyü.34:33) suçlar.
34:35 Eyüp bilgisizce konuşuyor Bkz. Eyü.38:2; Eyü.42:3; ayrıca bkz. Eyü.35:16.
34:36-37 Üç arkadaşı gibi Elihu da, Eyüp’ün günah işleyip tövbe etmeyi reddederek günahını arttırdığına inanır.

Videolar

Eyüp Girişi

Eyüp Kitabı büyük felakete uğrayan doğru bir adamın çektiği acıları anlatır. Eyüp bütün çocuklarını, malını mülkünü yitirir, korkunç bir hastalığa yakalanır. Kitap, Eyüp ve üç arkadaşının bu felaketlere karşı gösterdikleri tepkiyi karşılıklı üç konuşmayla açıklamaktadır. İnsanlara yaklaşımı tartışılan Tanrı'nın bizzat kendisi sonunda Eyüp'e görünüyor.

Arkadaşları Eyüp'ün çektiği acıyı geleneksel dini kavramlarla açıklıyor. Tanrı'nın her zaman iyiliği ödüllendirip kötülüğü cezalandırdığını varsayıyor, Eyüp'ün günah işlediği için bu acıları çektiğini düşünüyorlar. Ama bu düşünce Eyüp'ün durumunu açıklamak için çok yetersiz kalıyor. Eyüp bu acımasız cezayı hak etmemiştir. Çünkü alışılmışın ötesinde iyi ve doğru bir insandır. Kendisi gibi birisinin başına bu denli kötülük gelmesine Tanrı'nın nasıl izin verdiğini anlayamıyor, Tanrı'ya cesurca meydan okuyor. İmanını yitirmiyor, ama Tanrı'nın önünde aklanıp yeniden iyi insan olarak onuruna kavuşmak istiyor.

Tanrı Eyüp'ün sorularına yanıt vermez, ama ilahi güç ve bilgeliğinin şiirselliğiyle imanına karşılık verir. O zaman Eyüp Tanrı'nın yücelik ve bilgeliğini kabul eder, öfkeli ve kaba sözlerden ötürü tövbe eder.

Kitap, sonuç olarak Eyüp'ün eski gönencine nasıl kavuştuğunu, hatta daha da zengin olduğunu anlatır. Tanrı Eyüp'ün çektiği acıların nedenini anlamayan arkadaşlarını azarlar. Yalnız Eyüp Tanrı'nın üstünlüğünü sezebilmiştir.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Öndeyiş
3:1-31:40 Eyüp ve üç arkadaşı
a. 3:1-26 Eyüp'ün yakınması
b. 4:1-14:22 İlk karşılıklı konuşma
c. 15:1-21:34 İkinci karşılıklı konuşma
ç. 22:1-27:23 Üçüncü karşılıklı konuşma
d. 28:1-28 Bilgeliğe övgü
e. 29:1-31:40 Eyüp'ün son söyledikleri
32:1-37:24 Elihu'nun konuşması
38:1-42:6 Tanrı'nın Eyüp'e yanıtı
42:7-17 Sonsöz
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş