Eyüp 36

36
1Elihu konuşmasına şöyle devam etti:
2“Biraz bekle, sana açıklayayım,
Çünkü Tanrı için söylenecek daha çok söz var.
3Bilgimi geniş kaynaklardan toplayacağım,
Yaratıcıma hak vereceğim.
4Kuşkusuz söylediğim hiçbir şey yalan değil,
Karşında bilgide yetkin biri var.
5“Tanrı güçlüdür, ama kimseyi hor görmez,
Güçlü ve amacında kararlı.
6Kötüleri yaşatmaz,
Ezilenin hakkını verir.
7Gözlerini doğru kişiden ayırmaz,
Onu krallarla birlikte tahta oturtur,
Sonsuza dek yükseltir.
8Ama insanlar zincire vurulur,
Baskı altında tutulurlarsa,
9Onlara yaptıklarını,
Gurura kapılıp isyan ettiklerini bildirir.
10Öğüdünü dinletir,
Kötülükten dönmelerini buyurur.
11Eğer dinler ve O'na kulluk ederlerse,
Kalan günlerini bolluk,
Yıllarını rahatlık içinde geçirirler.
12Ama dinlemezlerse ölür,
Ders almadan yok olurlar.
13“Tanrısızlar öfkelerini içlerinde gizler,
Kendilerini bağladığında Tanrı'dan yardım istemezler.
14Genç yaşta ölüp giderler,
Yaşamları putperest tapınaklarında fuhşu iş edinmiş erkekler arasında sona erer.
15Ama Tanrı acı çekenleri acı çektikleri için kurtarır,
Düşkünlere kendini dinletir.
16“Evet, seni sıkıntıdan çeker çıkarırdı;
Darlığın olmadığı geniş bir yere,
Zengin yiyeceklerle bezenmiş bir sofraya.
17Oysa şimdi kötülerin hak ettiği cezayı çekiyorsun,
Yargı ve adalet yakalamış seni.
18Dikkat et, para seni baştan çıkarmasın,
Büyük bir rüşvet seni saptırmasın.
19Zenginliğin ya da bütün gücün yeter mi
Sıkıntı çekmeni önlemeye?
20Halkların yeryüzünden
Yok edildiği geceyi özleme.
21Dikkat et, kötülüğe dönme,
Çünkü sen onu düşkünlüğe yeğledin.
22“İşte Tanrı gücüyle yükselir,
O'nun gibi öğretmen var mı?
23Kim O'na ne yapması gerektiğini söyleyebilir?
Kim O'na, ‘Haksızlık ettin’ diyebilir?
24O'nun işlerini yüceltmelisin, anımsa bunu,
İnsanların ezgilerle övdüğü işlerini.
25Bütün insanlar bunları görmüştür,
Herkes onları uzaktan izler.
26Evet, Tanrı öyle büyüktür ki, O'nu anlayamayız,
Varlığının süresi hesaplanamaz.
27“Su damlalarını yukarı çeker,
Buharından yağmur damlatır.
28Bulutlar nemini döker,
İnsanların üzerine bol yağmur yağdırır.
29Bulutları nasıl yaydığını,
Göksel konutundan nasıl gürlediğini kim anlayabilir?
30Şimşekleri çevresine nasıl yaydığına,
Denizin dibine dek nasıl ulaştırdığına bakın.
31Tanrı halkları böyle yönetir,
Bol yiyecek sağlar.
32Şimşeği elleriyle tutar,
Hedefine vurmasını buyurur.
33O'nun gürleyişi fırtınayı haber verir,
Sığırlar bile fırtına kopacağını bildirir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

32:1-37:24 Elihu’nun aslında Eyüp’e yönelik olmakla birlikte öbür üç arkadaşı da hedef alan konuşması, Tanrı’nın konuşması da dâhil (38-41. bölümler), yapılan konuşmaların en uzunudur. Elihu’nun peş peşe gelen dört konuşması (Eyü.31:5-33:33; 34-35. ve 36-37. bölümler), düzyazı biçimindeki kısa bir önsözle (Eyü.32:1-4) başlar. Bu önsöz, kitabın ilk iki bölümüyle son bölümündekiler dışında, düzyazıyla yazılmış tek yerdir. Elihu yalnızca 32-37. bölümlerde geçer; daha önceden onunla ilgili bir söz edilmediği gibi, Eyü.42:7’de Tanrı’nın öbür üç arkadaşı azarlaması sırasında da adı geçmez.
36:2-4 Üç arkadaşı gibi Elihu da Tanrı’nın haklılığını gösterme çabası içindedir.
36:5 kimseyi hor görmez Hem Elifaz ( Eyü.4:18-19; Eyü.15:14-16) hem de Bildat (Eyü.25:4-6), Tanrı’nın insanları hor gördüğünü ima etmişti.
36:7 Gözlerini Bkz. 2Ta.16:9. tahta oturtur... yükseltir Bkz. 1Sa.2:6-7; Luk.2:52.
36:8-16 Bkz. Eyü.33:17-19’a ait not; krş. Mez.107:10-22,Mez.107:39-43.
36:8-9 zincire vurulur... Gurura kapılıp isyan ettiklerini Bkz. Mez.107:10-11.
36:13 yardım istemezler Bkz. Eyü.35:10’a ait not.
36:16 çeker çıkarırdı Bkz. Hoş.2:14.
36:17 Elihu’nun zaman zaman Eyüp’e şefkatle yaklaştığı görülse de (krş. Eyü.33:31-32 ile Eyü.36:8-16), burada Eyüp’ün öbür üç arkadaşı gibi konuşmaktadır.
36:18-19 para seni baştan çıkarmasın Ancak Eyüp servetine güvenmediğini söylemişti (Eyü.31:24-25).
36:20-21 kötülüğe dönme Elihu muhtemelen hâlâ Eyüp’ün, kötülerin her zaman Tanrı’dan hak ettikleri cezayı aldıklarının pek görülmediği hakkındaki sözlerini düşünüyordu (bkz. Eyü.24:18-24’e ait not; Eyü.34:8-9’a ait not).
36:22-37:24 Bu ayetlerde Tanrı’nın tüm yaratılış üzerindeki mutlak yetkisinden söz edilir. Bu sözler, RAB’bin 38-41. bölümlerde aktarılan sözleriyle tutarlıdır.
36:26 O’nu anlayamayız 38-41. bölümlerin ana temalarından biridir (bkz. Yşa.55:8-9; Rom.11:33-36).

Videolar

Eyüp Girişi

Eyüp Kitabı büyük felakete uğrayan doğru bir adamın çektiği acıları anlatır. Eyüp bütün çocuklarını, malını mülkünü yitirir, korkunç bir hastalığa yakalanır. Kitap, Eyüp ve üç arkadaşının bu felaketlere karşı gösterdikleri tepkiyi karşılıklı üç konuşmayla açıklamaktadır. İnsanlara yaklaşımı tartışılan Tanrı'nın bizzat kendisi sonunda Eyüp'e görünüyor.

Arkadaşları Eyüp'ün çektiği acıyı geleneksel dini kavramlarla açıklıyor. Tanrı'nın her zaman iyiliği ödüllendirip kötülüğü cezalandırdığını varsayıyor, Eyüp'ün günah işlediği için bu acıları çektiğini düşünüyorlar. Ama bu düşünce Eyüp'ün durumunu açıklamak için çok yetersiz kalıyor. Eyüp bu acımasız cezayı hak etmemiştir. Çünkü alışılmışın ötesinde iyi ve doğru bir insandır. Kendisi gibi birisinin başına bu denli kötülük gelmesine Tanrı'nın nasıl izin verdiğini anlayamıyor, Tanrı'ya cesurca meydan okuyor. İmanını yitirmiyor, ama Tanrı'nın önünde aklanıp yeniden iyi insan olarak onuruna kavuşmak istiyor.

Tanrı Eyüp'ün sorularına yanıt vermez, ama ilahi güç ve bilgeliğinin şiirselliğiyle imanına karşılık verir. O zaman Eyüp Tanrı'nın yücelik ve bilgeliğini kabul eder, öfkeli ve kaba sözlerden ötürü tövbe eder.

Kitap, sonuç olarak Eyüp'ün eski gönencine nasıl kavuştuğunu, hatta daha da zengin olduğunu anlatır. Tanrı Eyüp'ün çektiği acıların nedenini anlamayan arkadaşlarını azarlar. Yalnız Eyüp Tanrı'nın üstünlüğünü sezebilmiştir.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Öndeyiş
3:1-31:40 Eyüp ve üç arkadaşı
a. 3:1-26 Eyüp'ün yakınması
b. 4:1-14:22 İlk karşılıklı konuşma
c. 15:1-21:34 İkinci karşılıklı konuşma
ç. 22:1-27:23 Üçüncü karşılıklı konuşma
d. 28:1-28 Bilgeliğe övgü
e. 29:1-31:40 Eyüp'ün son söyledikleri
32:1-37:24 Elihu'nun konuşması
38:1-42:6 Tanrı'nın Eyüp'e yanıtı
42:7-17 Sonsöz
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş