Eyüp 37

37
1“Yüreğim titrer buna,
Yerinden oynar.
2Dinleyin, gürleyen sesini dinleyin,
Ağzından çıkan sesi!
3Şimşeğini göğün altındaki her yere,
Yeryüzünün dört bucağına salar.
4Ardından bir ses gümbürder,
Görkemli sesiyle gürler.
Sesi duyulunca şimşekleri alıkoymaz.
5Tanrı'nın sesi şaşılacak biçimde gürler,
O, anlayışımızın ötesinde büyük işler yapar.
6Çünkü kara, ‘Yere düş’ der,
Sağanağa, ‘Bütün şiddetinle boşal.’
7Yarattığı bütün insanlar ne yaptığını bilsin diye,
Herkese işini bıraktırır.
8Hayvanlar kovuklarına girer,
İnlerinde otururlar.
9Kasırga yuvasından kopar,
Soğuk saçılan rüzgarlardan.
10Tanrı'nın soluğu suları dondurur,
Geniş sular buz tutar.
11Bulutlara nem yükler,
Şimşeğini her yana yayar.
12Yeryüzünde ne buyurursa yapmak üzere
Bulutlar O'nun istediği yönde döner durur.
13Ya insanları cezalandırmak
Ya da yeryüzünü sulayıp sevgisini göstermek için
Yağmur gönderir.
14“Dinle, Eyüp,
Dur da düşün Tanrı'nın şaşılası işlerini.
15Tanrı'nın bulutları nasıl düzenlediğini,
Şimşeğini nasıl çaktırdığını biliyor musun?
16Bulutların dengesini,
Bilgisi kusursuz olanın şaşılası işlerini biliyor musun?
17Dünyanın soluğu kesildiğinde
Güneyin kavurucu rüzgarı altında
Giysilerin seni terletmez mi?
18Dökme tunç bir ayna kadar sert olan gökkubbeyi
O'nunla birlikte yayabilir misin?
19“O'na ne söyleyeceğimizi öğret bize,
Çünkü karanlık yüzünden sözümüze düzen veremiyoruz.
20Konuşmak istediğim O'na söylenebilir mi?
Kimse yutulmak ister mi?
21Rüzgar geçip göğü temizlediğinde
Gökte parıldayan ışığa kimse bakamaz.
22Altın parıltısı geliyor kuzeyden,
Tanrı korkunç görkeme bürünmüş.
23Her Şeye Gücü Yeten'e biz ulaşamayız.
Gücü yücedir,
Adaleti ve eşsiz doğruluğuyla kimseyi ezmez.
24Bu yüzden insanlar O'na saygı duyar,
Çünkü O, bilgeleri dikkate almaz.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

32:1-37:24 Elihu’nun aslında Eyüp’e yönelik olmakla birlikte öbür üç arkadaşı da hedef alan konuşması, Tanrı’nın konuşması da dâhil (38-41. bölümler), yapılan konuşmaların en uzunudur. Elihu’nun peş peşe gelen dört konuşması (Eyü.31:5-33:33; 34-35. ve 36-37. bölümler), düzyazı biçimindeki kısa bir önsözle (Eyü.32:1-4) başlar. Bu önsöz, kitabın ilk iki bölümüyle son bölümündekiler dışında, düzyazıyla yazılmış tek yerdir. Elihu yalnızca 32-37. bölümlerde geçer; daha önceden onunla ilgili bir söz edilmediği gibi, Eyü.42:7’de Tanrı’nın öbür üç arkadaşı azarlaması sırasında da adı geçmez.
36:22-37:24 Bu ayetlerde Tanrı’nın tüm yaratılış üzerindeki mutlak yetkisinden söz edilir. Bu sözler, RAB’bin 38-41. bölümlerde aktarılan sözleriyle tutarlıdır.
37:1-13 Elihu’nun, Tanrı’nın atmosferde yarattığı harikalarla ilgili Eyü.36:27’den başlayan şiirsel anlatımının devamıdır. Bu olaylar, Tanrı’nın buyruğuyla meydana gelir ve amaçlarını yerine getirir.
37:5 anlayışımızın ötesinde Bkz. Eyü.36:26’ya ait not.
37:14-18 Elihu Eyüp’ü, Tanrı’nın doğa olayları üzerindeki gücü hakkında düşünmeye davet eder. Bu soru biçimi, 38-41. bölümlerde Tanrı tarafından kullanılır.
37:19-24 Elihu, Eyüp’ün yüce ve görkemli Tanrı’yla görüşüp konuşmasının mümkün olmadığını vurguladıktan hemen sonra Tanrı konuşmaya başlayacaktır. Elihu, öbür üç kişiden daha insancıl bir yaklaşım gösterip sıkıntılardan Tanrı’nın insanları yola getirme yolu olarak söz etmesine karşın, kimi zaman Eyüp’ü sert bir dille suçlar (bkz. Eyü.34:8,Eyü.34:35-37; Eyü.35:16; Eyü.36:21). Doğru bir kişinin sadece Tanrı’nın isteği uyarınca acı çekebileceğine inanmaz (bkz. 1Pe.4:19; Bilgi Kutusu: Ceza ve Ödülle İlgili Öğreti, s.692). Birçok uzman, Elihu’nun konuşmasını edebi açıdan Tanrı’nın 38-41. bölümlerde anlatılan görünümüne (teofani) bir geçiş olarak değerlendirir.

Videolar

Eyüp Girişi

Eyüp Kitabı büyük felakete uğrayan doğru bir adamın çektiği acıları anlatır. Eyüp bütün çocuklarını, malını mülkünü yitirir, korkunç bir hastalığa yakalanır. Kitap, Eyüp ve üç arkadaşının bu felaketlere karşı gösterdikleri tepkiyi karşılıklı üç konuşmayla açıklamaktadır. İnsanlara yaklaşımı tartışılan Tanrı'nın bizzat kendisi sonunda Eyüp'e görünüyor.

Arkadaşları Eyüp'ün çektiği acıyı geleneksel dini kavramlarla açıklıyor. Tanrı'nın her zaman iyiliği ödüllendirip kötülüğü cezalandırdığını varsayıyor, Eyüp'ün günah işlediği için bu acıları çektiğini düşünüyorlar. Ama bu düşünce Eyüp'ün durumunu açıklamak için çok yetersiz kalıyor. Eyüp bu acımasız cezayı hak etmemiştir. Çünkü alışılmışın ötesinde iyi ve doğru bir insandır. Kendisi gibi birisinin başına bu denli kötülük gelmesine Tanrı'nın nasıl izin verdiğini anlayamıyor, Tanrı'ya cesurca meydan okuyor. İmanını yitirmiyor, ama Tanrı'nın önünde aklanıp yeniden iyi insan olarak onuruna kavuşmak istiyor.

Tanrı Eyüp'ün sorularına yanıt vermez, ama ilahi güç ve bilgeliğinin şiirselliğiyle imanına karşılık verir. O zaman Eyüp Tanrı'nın yücelik ve bilgeliğini kabul eder, öfkeli ve kaba sözlerden ötürü tövbe eder.

Kitap, sonuç olarak Eyüp'ün eski gönencine nasıl kavuştuğunu, hatta daha da zengin olduğunu anlatır. Tanrı Eyüp'ün çektiği acıların nedenini anlamayan arkadaşlarını azarlar. Yalnız Eyüp Tanrı'nın üstünlüğünü sezebilmiştir.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Öndeyiş
3:1-31:40 Eyüp ve üç arkadaşı
a. 3:1-26 Eyüp'ün yakınması
b. 4:1-14:22 İlk karşılıklı konuşma
c. 15:1-21:34 İkinci karşılıklı konuşma
ç. 22:1-27:23 Üçüncü karşılıklı konuşma
d. 28:1-28 Bilgeliğe övgü
e. 29:1-31:40 Eyüp'ün son söyledikleri
32:1-37:24 Elihu'nun konuşması
38:1-42:6 Tanrı'nın Eyüp'e yanıtı
42:7-17 Sonsöz
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş