Filipililer 4:10-19

Pavlus'un Minnettarlığı
10Bana duyduğunuz ilgiyi sonunda tazelediğiniz için Rab'de çok sevindim. Aslında ilgi duyuyordunuz, ama bunu göstermeye fırsatınız olmadı. 11Bunu ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. 12Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da. İster tok ister aç, ister bolluk ister ihtiyaç içinde olayım, her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. 13Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. 14Yine de sıkıntılarıma ortak olmakla iyi ettiniz.
15 Siz de bilirsiniz, ey Filipililer, Müjde yayılmaya başladığında, Makedonya'dan ayrılışımdan sonra sizden başka hiçbir topluluk karşılıklı yardımlaşma konusunda benimle işbirliği yapmadı. 16 Ben Selanik'teyken de, ihtiyacım olduğunda birkaç kez bana yardımda bulundunuz. 17Armağan peşinde değilim, ama ruhsal kazancın hesabınızda birikmesini istiyorum. 18 Benim her şeyim var, bolluk içindeyim. Epafroditus'un eliyle gönderdiğiniz armağanları alınca bir eksiğim kalmadı. Bunlar güzel kokulu sunular, Tanrı'nın beğenisini kazanan, O'nu hoşnut eden kurbanlardır. 19Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacaktır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:10 sonunda... fırsatınız olmadı Bağışların Pavlus’a geç ulaşmasının nedeni Filipililer’in hatası veya ilgisizliklerinin sonucu değildi (krş. 2Ko.11:9). Gecikmenin nedeni, muhtemelen Pavlus’un Roma’ya yapacağı seyahatle ilgili belirsizlikler veya uygun bir ulak bulunamamasıydı.
4:13 Beni güçlendirenin Yani Mesih’in (bkz. özellikle 2Ko.12:9-10; ayrıca bkz. Flp.4:7; Yu.15:5; Ef.3:16-19; Kol.1:11). her ş eyi Bkz. Flp.1:11-12.
4:14 ortak olmakla Filipililer bağışlar vererek Pavlus’la dayanışma içinde olduklarını göstermişlerdir (krş. İbr.10:33).
4:15 Müjde yayılmaya başladığında Pavlus, ikinci müjdeleme yolculuğunda, Filipi’de Müjde’yi ilk duyurduğu zamandan söz ediyor (bkz. Elç.16:12-40). Makedonya’dan Veriya, Selanik ve Filipi’nin bulunduğu bölgeden. Makedonya’dan ayrılışımdan Güneye (Ahaya’ya), Atina ve Korint’in bulunduğu yöne gitmek için (bkz. Elç.17:14-16; Elç.18:1-4). sizden başka Filipi’deki topluluğun cömertliği daha önce görülmemiş bir düzeydeydi (krş. 2Ko.8:1-5). konusunda benimle işbirliği Pavlus, Filipililer’le arasındaki karşılıklı yardımlaşmayı tanımlamak için ticari bir dil kullanır (bkz. “hesabınızda birikmesini”, Flp.4:17); ancak aralarındaki karşılıklı ilgi ve özveri, ticari ilişkinin ötesindedir.
4:16 Ben Selanik’teyken Bkz. Elç.17:1-9. birkaç kez... yardımda bulundunuz Epafroditus aracılığıyla Pavlus’a gönderilen bağışlar, Filipililer’in gösterdiği cömertliğin son örneğidir (krş. 2Ko.8:1-5).
4:17 hesabınızda birikmesini Pavlus, Filipililer’in etkin imanlarının bir göstergesi olarak, iyilik yapmaya devam etmelerini ve ruhsal bakımdan zenginleşmelerini diliyor.
4:18 güzel kokulu sunular, Tanrı’nın beğenisini kazanan... kurbanlardır Bu ifadenin EskiAntlaşma’daki temeli, şükran sunuları ve övgüdür (krş. Lev.7:12-15; Rom.12:1; Ef.5:2 ve ilgili not; İbr.13:15-16; İbr.13:15’e ait not).
4:19 kendi zenginliğiyle Mesih İsa’da görkemli bir biçimde Tanrı’nın kiliseye sunduğu bereketlerin ölçüsüdür (krş. Ef.1:18-20; Ef.3:16-20). karşılayacaktır Pavlus’un ihtiyaçlarını fedakârlıkla karşı lamaya istekli olan bu topluluğa verilen vaat.

Videolar

Filipililer Girişi

Genel Bakış: Bugünkü Yunanistan'ın Kavala Kenti'ne yakın olan Filipi, ilk yüzyılda Makedonya'nın en önemli kentlerinden biriydi. Pavlus burada bir inanlılar topluluğu oluşturmuştu1. Bu mektubu, büyük olasılıkla İ.S. 61 yılında Roma'da tutukluyken yazıyor2. O sırada Pavlus evde göz hapsindeydi3. Durumu öğrenen Filipili inanlılar, bağışlarını Epafroditus'un eliyle ona gönderirler. Pavlus ise ölüm derecesinde hastalanıp iyileşen Epafroditus'u övgülerle4 ve kendisine ulaştırılan bağışlar için5 sunduğu candan teşekkürlerle Filipi'ye geri gönderir. Bu arada Pavlus yargılanmayı beklemektedir6. Cesaretini yitirmeyeceğini ummakta, sonunda da görevini sürdürmek üzere hayatta kalacağına inanmaktadır. Durumu belli olur olmaz, Timoteos'u kendisiyle ilgili haberlerle Filipi'ye göndermeyi tasarlıyor7. Daha sonra onları bizzat ziyaret edebileceğini umuyor8.

Mektubun İçeriği: Pavlus'un imanı ve sevinci, çektiği acılara rağmen, mektup boyunca göze çarpıyor. Gerçekte «sevinç» ve «sevinmek» sözcükleri on yedi kez tekrarlanır9. Pavlus, Mesih uğruna tutuklandığının saray muhafızlarınca bilinmesinden, ayrıca birçok inanlının, çektiği sıkıntılardan cesaret alıp Tanrı sözünü yüreklilikle yaymalarından büyük sevinç duyuyor10. Hiçbir şeyin, Mesih'i tanımakla karşılaştırılamayacağını söylüyor. Hedefe ulaşmak umuduyla koşmaya devam ettiğini yazıyor11.

Bunun yanısıra Filipili dostları için dua etmekte12 ve onları yüreklendirmeye çalışmaktadır. Sevinmeleri13; birlik içinde olmaları14; yalnız kendilerini değil, başkalarını da düşünmeleri gerektiğini yazıyor15. Filipililer'i, mektubun ünlü 2:5-11 ayetlerinde, Mesih'in olağanüstü alçakgönüllülük örneğiyle cesaretlendirmeye çalışır. Yanlış öğreti yayanlar tarafından saptırılmamaları, kendilerine karşı olanlardan yılmadan Rab'be bağlı kalmaları gerektiğini hatırlatır. Onlara da, kendisi gibi Mesih uğruna acı çekmek ayrıcalığı verilmiştir16. Pavlus onlara, «Beni örnek alın» diyor17.

Ana Hatlar:

1:1-11 Selamlar, teşekkür ve dua
1:12-26 Pavlus'un durumu
1:27-2:18 Yüreklendirici sözler
2:19-30 Timoteos ve Epafroditus
3:1-21 Hedefimiz
4:1-23 Son öğütler, bağışlar için teşekkür

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş