Hagay 2:20-23

20Ayın yirmi dördüncü günü RAB Hagay'a ikinci kez seslendi: 21“Yahuda Valisi Zerubbabil'e de ki, ben yeri, göğü sarsmak üzereyim. 22Kralların tahtlarını devireceğim, yabancı ulusların gücünü yok edeceğim. Savaş arabalarıyla sürücülerini de devireceğim; atlarla binicileri düşecek, hepsi kardeşinin kılıcıyla öldürülecek.
23“Her Şeye Egemen RAB ‘O gün seni alacağım, ey Şealtiel'in torunu kulum Zerubbabil’ diyor, ‘Ve seni mühür yüzüğü gibi yapacağım. Çünkü ben seni seçtim.’ Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:22 Savaş arabalarıyla... atlarla binicileri Krş. Çık.15:1,Çık.15:4, 19,21. hepsi kardeşinin kılıcıyla Midyan ordularının (bkz. Hak.7:22 ve ilgili not), Gog’un (bkz. Hez.38:2 ve ilgili not) ve Mesih’in ikinci gelişinden önce Yeruşalim’le savaşacak yabancı ulusların akıbeti (Zek.Hez.14:13).
2:23 O gün RAB’bin günü (bkz. Yşa.2:11,Yşa.2:17,Yşa.2:20; Yoe.1:15; Zek.Yoe.2:11 ve ilgili notlar). kulum Peygamberler (bkz. Yşa.20:3 ve ilgili not), siyasal önderler (Yşa.22:20) ve Mesih (bkz. Yşa.42:1 ve ilgili not) için kullanılan bir terim (ayrıca bkz. Rom.1:1’e ait not). mühür yüzüğü İmza işlevi görür (bkz. Est.3:10; Est.8:8). Öbür mühürler gibi (bkz. Yar.38:18 ve ilgili not), ant veya ödeme güvencesinin bir işareti olarak kullanılabiliyordu. Burada sözünün geçmesi, Yer.22:24’te Kral Yehoyakin’e duyurulan lanetin berekete çevrilmesi anlamına gelir (ayrıca bkz. Hak.17:2 ve ilgili not). Zerubbabil, tapınağın gelecekte kavuşacağı görkemin güvencesi olacaktır (bkz. Hag.1:6-7,Hag.1:9; Zek.Hag.4:6-7 ve ilgili notlar). seni seçtim Bkz. Yşa.41:8-9; Yşa.42:1 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Makale: Seçilmişlik, s.1741.

Videolar

Hagay Girişi

Hagay Kitabı Rab'bin Peygamber Hagay aracılığıyla İ.Ö. 520 yılında ilettiği bildirileri içerir. İsrail halkı sürgünden dönüp Yeruşalim'e yerleşerek kendi evlerini kurmuşlardı. Ama tapınak hâlâ yıkık durumdaydı. Bildiriler halkın önderlerini tapınağı yeniden kurmaları için göreve çağırıyordu. Rab de yenilenmiş ve kutsanmış halk için gönenç ve barış dolu bir gelecek vaat ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-15 Tapınağı kurmak için çağrı
2:1-23 Teselli ve umut bildirileri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş