Ester 8:8

8Ama kral adına yazılmış ve onun yüzüğüyle mühürlenmiş yazıyı kimse geçersiz kılamaz. Bunun için, uygun gördüğünüz biçimde kral adına Yahudi sorunu konusunda şimdi siz yazın ve kralın yüzüğüyle mühürleyin.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1-17 Est.3:1-4:3 ayetlerinde kullanılan ifade tarzı tekrarlanarak durumun tersine dönüşü vurgulanır.
8:8 ş imdi siz yazın Bkz. Est.1:19 ve ilgili not; krş. Dan.6:8,Dan.6:12,Dan.6:15. Haman’ın önceki fermanı (Dan.3:12; krş. Dan.6:7-9) geçersiz kılınmayacak (bkz. Est.9:2-3’e ait not) ama fermanın aksini buyuran başka bir ferman yayınlanacaktır (krş. Dan.6:25-27).

Videolar

Ester Girişi

Ester Kitabı'nda anlatılan olaylar İ.Ö. 5. yüzyılın başlarında Pers Kralı olan Ahaşveroş'un kışlık sarayında geçer. Olayların merkezinde Ester adlı Yahudi kraliçe yer alır. Kraliçe Ester cesareti sayesinde İsrail halkının düşmanlarının tasarladığı büyük bir katliamdan kurtulmasına önayak olur. Ardından akrabası Mordekay kralın başbakanı olur. Kitap, Purim adlı Yahudi bayramının temelindeki olayları ve anlamını anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-2:23 Ester kraliçe oluyor
3:1-5:14 Haman'ın kötü planları
6:1-7:10 Haman öldürülüyor
8:1-10:33 Yahudiler düşmanlarını yenilgiye uğratıyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş