Rut 1:16-17

16Rut şöyle karşılık verdi: “Seni bırakıp geri dönmemi isteme! Sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim, sen nerede kalırsan ben de orada kalacağım. Senin halkın benim halkım, senin Tanrın benim Tanrım olacak. 17Sen nerede ölürsen ben de orada öleceğim ve orada gömüleceğim. Eğer ölümden başka bir nedenle senden ayrılırsam, RAB bana daha kötüsünü yapsın.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:16 Rut’un hem Tanrı’ya hem de Naomi’ye gösterdiği vefa onun karakterini ortaya koyar. Naomi’nin yalnızlığını paylaşmak dışı nda onu bekleyen bir gelecek olmamasına rağmen, Rut’un adanmışlığı tamdır (krş. 2Sa.15:21).
1:17 RAB bana daha kötüsünü yapsın Bkz. 1Sa.3:17’ye ait not. İsrailli olmayan Rut, Naomi’ye bağlılığını, İsrail’in Tanrısı’nın adı üzerine ant içerek ve O’nu kendi Tanrısı kabul ederek gösterir (bkz. Rut.1:16).

Videolar

Rut Girişi

Rut'un öyküsü, hakimler zamanında hüküm süren şiddet döneminde geçer. Rut, Tanrı halkından sayılmayan Moavlılar'dandı. Kıtlık sonucu Moav'a yerleşen bir İsrailli'yle evlenir. Kocası ölünce Rut, görülmemiş bir sadakatle İsrailli kaynanası Naomi'ye, derin bir adanma duygusuyla da İsrail'in Tanrısı'na bağlanır. Sonunda kocasının akrabalarından biriyle evlenerek İsrail'in en büyük kralı Davut'un dedesinin annesi olur.

Hakimler Kitabı'ndaki olaylar Tanrı'ya itaat etmeyen İsrailliler'in başına gelen felaketleri yansıtır. Rut'un öyküsü ise İsrail'in Tanrısı'na dönen bir yabancının aldığı bereketleri sergiler.

Ana Hatlar:

1:1-22 Naomi'nin Rut'la birlikte Beytlehem'e dönüşü
2:1-3:18 Rut'la Boaz'ın karşılaşması
4:1-22 Boaz'ın Rut'la evlenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş