Rut 4:18-22

18Peres'in soyu şöyledir: Peres Hesron'un babası, 19Hesron Ram'ın babası, Ram Amminadav'ın babası, 20Amminadav Nahşon'un babası, Nahşon Salmon'un[a] babası, 21Salmon Boaz'ın babası, Boaz Ovet'in babası, 22Ovet İşay'ın babası, İşay da Davut'un babasıdır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:18-22 Bkz. 1Ta.2:5-15; Mat.1:3-6; Luk.3:31-33. Yar.5:3-32 ve Yar.11:10-26’ daki soyağaçları gibi, bu soyağacında da on ad sıralanmıştır ; bunlar, Yar.1:1’ de söz edilen hâkimlerin çalkantılı döneminin tersine, İsrail’i adaletle yöneten Davut’un adıyla son bulur. Soyağacı, Naomi nasıl Rut ve Boaz’ın özverili sevgisi sayesinde yokluktan kurtulup eski gönencine kavuştuysa, RAB’bin de onların soyundan gelen ve kendisi için savaşan Davut aracılığıyla İsrail’in aynı şekilde savaştan barışa kavuşturacağına işaret eder. Soyağacının sonu, ‘Davut oğlu’ İsa Mesih’e dayanır (Mat.1:1) ve asıl barış Mesih’le gerçekleşecektir (bkz. Yşa.2:1-4; Yşa.11:1-9; Yşa.65:18-25; krş. Mez.72).
4:20 Salmon’un Bazı Septuaginta elyazmalarında “Salmon” diye geçerken, Masoretik metinde “Salma” diye geçer.

Videolar

Rut Girişi

Rut'un öyküsü, hakimler zamanında hüküm süren şiddet döneminde geçer. Rut, Tanrı halkından sayılmayan Moavlılar'dandı. Kıtlık sonucu Moav'a yerleşen bir İsrailli'yle evlenir. Kocası ölünce Rut, görülmemiş bir sadakatle İsrailli kaynanası Naomi'ye, derin bir adanma duygusuyla da İsrail'in Tanrısı'na bağlanır. Sonunda kocasının akrabalarından biriyle evlenerek İsrail'in en büyük kralı Davut'un dedesinin annesi olur.

Hakimler Kitabı'ndaki olaylar Tanrı'ya itaat etmeyen İsrailliler'in başına gelen felaketleri yansıtır. Rut'un öyküsü ise İsrail'in Tanrısı'na dönen bir yabancının aldığı bereketleri sergiler.

Ana Hatlar:

1:1-22 Naomi'nin Rut'la birlikte Beytlehem'e dönüşü
2:1-3:18 Rut'la Boaz'ın karşılaşması
4:1-22 Boaz'ın Rut'la evlenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş