Sefanya 1:7

7Susun Egemen RAB'bin önünde,
Çünkü O'nun günü yaklaştı.
RAB bir kurban hazırladı,
Konuklarını çağırdı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:7 Susun Egemen RAB’bin önünde Bkz. Hab.2:20 ve ilgili not. O’nun günü Sefanya’nın ana konusu (bkz. Giriş). Bu, Yahuda’nın kurtuluş günü değil, putperestliğinden ötürü RAB’bin yargısına uğrayacağı gündür (krş. Yoe.1:15’e ait not). kurban Yahuda halkı. Konuklarını Putperest işgalcileri (özellikle Babil’i).

Videolar

Sefanya Girişi

Peygamber Sefanya İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında, büyük olasılıkla Kral Yoşiya'nın İ.Ö. 621 yılında yaptığı dinsel reformlardan önceki yıllarda Yahuda ve çevresindeki halklara seslendi. Kitap şu peygamberlik konularını içeriyor: Başka ilahlara tapan Yahuda'nın korkunç şekilde cezalandırılacağı gün gelecek. Tanrı öteki ulusları da cezalandıracaktır. Yeruşalim kötü sona uğrasa bile, zamanla kent onarılacak, orada yaşayan alçakgönüllü ve doğru insanlar rahata kavuşacak.

Ana Hatlar:

1:1-2:3 Rab'bin yargı günü
2:4-15 İsrail'in komşularının korkunç sonu
3:1-20 Yeruşalim'in cezası ve kurtuluşu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş