Yoel 2:3

3Önlerini ateş kavuruyor,
Artları alev alev.
Önlerinde Aden bahçesi gibi uzanan topraklar
Artlarında ıssız çöllere dönüyor.
Hiçbir şey onlardan kurtulamıyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-11 Bazı yorumculara göre, bu ayetlerde gerçek ve ikinci bir çekirge istilasından söz edilmektedir. Bazı yorumculara göre ise, burada bir düşman ordusunun yakın tarihte gerçekleştireceği istila tasvir edilmektedir (örn.Asurlular, bkz. Yoe.1:15’e ait not). Bazı yorumcular ise, buradaki tasvir bu iki seçenekten hangisi olursa olsun, Mesih’in gelişinden önce yaşanacak büyük sıkıntı döneminin bildirildiğini savunur.
2:3-11 Şiir biçimindeki metnin bu kısmında yapılan güçlü vurgular, aktarılmak istenen savaş durumuna uygundur (bkz. Nah.3:1-3).
2:3 Aden bahçesi Bkz. Yar.2:8,Yar.2:15; krş. Yşa.51:3; Hez.31 :8-9, 16,18; Yşa.36:35.

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş