Yunus 3:2-3

2“Kalk, Ninova'ya, o büyük kente git ve sana söyleyeceklerimi halka bildir.”
3Yunus RAB'bin sözü uyarınca kalkıp Ninova'ya gitti. Ninova öyle büyük bir kentti ki, ancak üç günde dolaşılabilirdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:2 sana söyleyeceklerimi halka bildir Peygamberlerin görevi, RAB’den aldıkları sözleri iletmektir (bkz. Bilgi Kutusu: Peygamberler, s.267).
3:3 RAB’bin sözü uyarınca... gitti Ancak hâlâ Ninovalılar’ın cezalandırılacağını umuyordu (bkz. Yun.4:1-5 ve ilgili notlar). öyle büyük bir kentti ki Bkz. Yun.4:11. Arkeolojik kazılarda, sonraları imparatorluk kenti olan Ninova’nın çevresinin yaklaşık 1 5 km olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, “ancak üç günde dolaşılabilirdi” ifadesi daha büyük bir alanı, örneğin Yar.10:11-12’de söz edilen Ninova, Rehovot-İr, Kalah ve Resen’den oluşan dört kentlik geniş bir yerleşim alanını (yaklaşık 100 km) akla getirmektedir. Bunun yanı sıra, “üç günde dolaşılabilecek” şeklinde tanımlanan uzaklık, orta derecedeki uzaklığı tanımlayan geleneksel bir ifade de olabilir (bkz. Yar.30:36; Çık.3:18 ve ilgili not; Yşu.9:16-17).

Videolar

Yunus Girişi

Yunus Kitabı Kutsal Kitap'taki öbür peygamberlik kitaplarından farklılık göstermektedir. Tanrı'nın buyruğuna uymamaya çalışan bir peygamberin başından geçen olayları anlatan bir öyküdür. Tanrı Yunus'a İsrail'in acımasız düşmanı, Asur'un başkenti Ninova'ya gitmesini buyurdu. Ama Yunus oraya gidip Tanrı'nın söylediklerini bildirmek istemedi. Çünkü Tanrı'nın onları yok etmeyeceğini biliyordu. Başına gelenlerden sonra isteksiz olarak Tanrı'ya itaat etti. Sonunda halka bildirdiği kötü son gerçekleşmeyince suratını astı. Kitap Tanrı'nın yarattıkları üzerindeki sınırsız gücünü göstermektedir. Ama Tanrı her şeyden önce cezalandıran, yok eden bir Tanrı olmaktan çok, halkının düşmanlarını bile bağışlayıp kurtaran, seven ve acıyan Tanrı olarak tanımlanmaktadır.

Ana Hatlar:

1:1-17 Yunus'un çağrılması ve itaatsizliği
2:1-10 Yunus'un duası ve kurtulması
3:1-10 Yunus'un Ninova'ya karşı bildirisi
4:1-11 Tanrı'nın Ninova'ya acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş