Rab İsrail'i Seviyor
2 RAB, “Sizi sevdim” diyor.
“Oysa siz, ‘Bizi nasıl sevdin?’ diye soruyorsunuz.”
RAB, “Esav Yakup'un ağabeyi değil mi?” diye karşılık veriyor, “Ben Yakup'u sevdim, 3Esav'dan ise nefret ettim[a]. Dağlarını viraneye çevirdim, yurdunu kırın çakallarına verdim.”
4Edomlular, “Biz ezildik, ama yıkıntıları yeniden kuracağız” deseler de, Her Şeye Egemen RAB şu karşılığı verecek: “Onlar kurabilirler, ama ben yıkacağım. Ülkeleri kötülük ülkesi, kendileri de RAB'bin her zaman lanetlediği halk olarak tanınacak. 5Bunu gözlerinizle görünce, ‘RAB İsrail sınırının ötesinde de büyüktür!’ diyeceksiniz.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:3-5 Malaki’nin Edom’la ilgili bildirisi, önceki peygamberlerin bildirilerini destekler (bkz.Amo.1:11-12; Yşa.34:5-15; Yer.49:7-22; Hez.25:12-14; 35:1-15; Ovadya Kitabı). Edomlular İÖ 550-400 yıllarında Nebati Araplar tarafından ülkelerinden adım adım sürüldüklerinde bu sözler gerçekleşecektir.
1:3 Ben Yakup’u sevdim, Esav’dan ise nefret ettim “Sevmek” ve “nefret etmek” fiileri, hem İbranice’de hem de Grekçe’de ‘seçmek’ ve ‘seçmemek’ anlamına gelen bir mecazdır (krş. Luk.14:25-26; Rom.1:10-13). Buna göre cümle, ‘Esav yerine Yakup’u yeğledim’ anlamına gelir. Tanrı tasarılarını gerçekleştirmek üzere, Esav’ı değil Yakup’u seçmiştir (bkz. Yar.25:19-34 ; 14:25 ; ayrıca bkz. Makale: Seçilmişlik, s.1741). Tanrı’nın vaatlerini yerine getireceğinden kuşku duyan İsrail halkının, Tanrı’nın geçmişte ataları Yakup (İsrail’e) ve kardeşi Esav’a (Edom’a) nasıl davrandığını anımsamaları gerektiği ima edilmektedir.

Videolar

Malaki Girişi

Malaki Kitabı'nda geçen olaylar, Yeruşalim'de tapınak kurulduktan sonra İ.Ö. 5. yüzyılda yazıldı. Peygamber Malaki'nin çağrısı, kâhinlerle halkın Tanrı'ya olan sadakatlerini yinelemeleridir. Tanrı halkının yaşamında ve Tanrı'ya tapınmasında savsaklık, günah vardı. Kâhinler ve halk Tanrı'ya verilmesi gereken ondalıkları vermemekle Tanrı'ya karşı hile yapıyor, O'na doğru yürekle sunu sunmuyordu. O'nun öğretileri uyarınca da yaşamıyordu. Ama Rab yolu hazırlamak ve antlaşmasını açıklamak için habercisini önünden gönderecek, sonra kendisi gelecek, halkını cezalandırıp arındıracak.

Ana Hatlar:

1:1-2:16 İsrail halkının günahı
2:17-4:6 Tanrı'nın yargısı ve acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş