Malaki 1:11

11Doğudan batıya kadar uluslar arasında adım büyük olacak! Her yerde adıma buhur yakılacak, temiz sunular sunulacak. Çünkü uluslar arasında adım büyük olacak!” diyor Her Şeye Egemen RAB.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:6-2:9 RAB, kâhinleri tapınma düzenini bozduklarından ötürü azarlıyor.
1:11 uluslar arasında adım büyük olacak ! Krş. Mal.1:14. Tanrı’nın Edom’u ( Mal.1:5) ve öbür ulusları yargılaması, onların tapındıkları ilahların gerçekte var olmadığını ve sadece RAB’bi tek gerçek Tanrı olarak kabul etmelerini sağlayacaktır (bkz. Sef.2:11; Sef.3:9 ve ilgili not; Hezekiel: Giriş). buhur... temiz sunular Krş. Yşa.56:6-7; Yşa.60:7.

Videolar

Malaki Girişi

Malaki Kitabı'nda geçen olaylar, Yeruşalim'de tapınak kurulduktan sonra İ.Ö. 5. yüzyılda yazıldı. Peygamber Malaki'nin çağrısı, kâhinlerle halkın Tanrı'ya olan sadakatlerini yinelemeleridir. Tanrı halkının yaşamında ve Tanrı'ya tapınmasında savsaklık, günah vardı. Kâhinler ve halk Tanrı'ya verilmesi gereken ondalıkları vermemekle Tanrı'ya karşı hile yapıyor, O'na doğru yürekle sunu sunmuyordu. O'nun öğretileri uyarınca da yaşamıyordu. Ama Rab yolu hazırlamak ve antlaşmasını açıklamak için habercisini önünden gönderecek, sonra kendisi gelecek, halkını cezalandırıp arındıracak.

Ana Hatlar:

1:1-2:16 İsrail halkının günahı
2:17-4:6 Tanrı'nın yargısı ve acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş