Malaki 3:14-15

14“Şunu dediniz: ‘Tanrı'ya kulluk etmek yararsızdır. Her Şeye Egemen RAB'bin isteklerini yerine getirmek, O'nun önünde yas tutar gibi davranmak bize ne kazanç sağlıyor? 15Şimdi kendini beğenmişlere mutlu diyoruz. Kötülük edenler başarılı oluyor, Tanrı'yı deneyenler cezadan kurtuluyor.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:14 yas tutar gibi davranmak ‘Çula sarınıp kül içinde oturma’ eylemi söz konusudur. Halkın burada sorguladığı konu, Tanrı’nın sözlerine uygun yaşamak bir fayda sağlamıyorsa itaatin ne derece önemli olduğudur. Tanrı, neden itaat edilmesi gerektiğini her konu için açıklamaz. İtaat edenin ödüllendirileceği doğrudur, ancak ödül kişinin itaat etmesini sağlayacak tek neden olmamalıdır ; ödüllendirilme vaadi nihai olarak büyük yargı gününde yerine geleceğinden dolayı, itaat konusunda da (bkz. Mal.2:17’ye ait not) RAB’be güvenmek gerekir (bkz. Bilgi Kutusu: İman, s.1821 ; 2Ti.Mal.4:8’e ait not ; ayrıca krş. İbr.11:13-16 ve ilgili notlar).
3:14-15 Halk, RAB’bin kendilerine verdiği vaatleri yerine getireceğine ve adaletine güvenmediği için böyle diyordu. Oysa RAB halkına, yozlaşmış insanlara özenmek yerine (bkz. Mez.119:21 ve ilgili not) tövbe edip RAB’be ait ondalıklarını sundukları takdirde kutsanacaklarını vaat etmişti (Mez.3:12). Kötülükedenler başarılı oluyor... kurtuluyor Krş. Mez.73:3,Mez.73:9-12.
2:17-4:6 Tanrı’nın halkı Tanrı’ya sırt çevirmiş (Mal.2:17), alaycılığa kapılıp giderek yozlaşmıştır. Dolayısıyla Tanrı, kurtarış için olduğu kadar yargılamak ve paklamak için de gelecektir (bkz. Mal.3:2’ye ait not).

Videolar

Malaki Girişi

Malaki Kitabı'nda geçen olaylar, Yeruşalim'de tapınak kurulduktan sonra İ.Ö. 5. yüzyılda yazıldı. Peygamber Malaki'nin çağrısı, kâhinlerle halkın Tanrı'ya olan sadakatlerini yinelemeleridir. Tanrı halkının yaşamında ve Tanrı'ya tapınmasında savsaklık, günah vardı. Kâhinler ve halk Tanrı'ya verilmesi gereken ondalıkları vermemekle Tanrı'ya karşı hile yapıyor, O'na doğru yürekle sunu sunmuyordu. O'nun öğretileri uyarınca da yaşamıyordu. Ama Rab yolu hazırlamak ve antlaşmasını açıklamak için habercisini önünden gönderecek, sonra kendisi gelecek, halkını cezalandırıp arındıracak.

Ana Hatlar:

1:1-2:16 İsrail halkının günahı
2:17-4:6 Tanrı'nın yargısı ve acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş