Rut 4:12-15

12 RAB'bin bu genç kadından sana vereceği çocuklarla senin soyun, Tamar'ın Yahuda'ya doğurduğu Peres'in soyu gibi olsun.”
Davut'un Soyu
(1Ta.2:10-12; Mat.1:3-6; Luk.3:31-33)
13Böylece Boaz, Rut'u kendine eş olarak aldı ve onunla birleşti. RAB'bin kutsamasıyla gebe kalan Rut bir oğul doğurdu.
14O zaman kadınlar Naomi'ye, “Bugün seni yakın akrabasız bırakmamış olan RAB'be övgüler olsun. Doğan çocuğun ünü İsrail'de yayılsın” dediler. 15“O seni yaşama döndürecek, yaşlılığında doyuracak. Çünkü onu, seni seven ve senin için yedi oğuldan bile daha değerli olan gelinin doğurdu.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:12 Tamar’ın Yahuda’ya doğurduğu Peres’in Peres Boaz’ın atasıydı ( Rut.1:18-21; Mat.1:3; Luk.3:33). İleri gelenlerin kutsama sırasında Peres’in adını anmalarının nedeni, Tamar’ın Peres’i ölen kocasının akrabası Yahuda’dan dünyaya getirmesiydi (bkz. Rut.1:11’ e ait not ; Yar.38:8). Üstelik Peres’in soyu, Yahuda oymağını İsrail’de seçkin bir konuma yükseltmişti; ileri gelenlerin kutsaması, Ovet’in soyundan gelecek Davut’un yaşamında ve soyunda tümüyle gerçekleşecekti.
4:13-17 Kitabın sonuç bölümü, giriş bölümüyle bir denge oluşturur (Rut.1:1-5): (1) Her iki bölümün İbranicesi’nde eşit sayıda sözcük vardır; (2) her ikisi de Naomi’ye odaklanır; (3) giriş bölümü Naomi’nin yokluk içindeki halini, sonuç bölümü varlığa kavuşmasını anlatır.
4:13 RAB’bin kutsamasıyla gebe kalan RAB böylelikle Rut’a güvence sağlar (bkz. Rut.1:6’ ya ait not).
4:14 yakın akrabasız Burada Boaz’dan değil, 15-17. ayetlerde görülebileceği gibi, Ovet’ten söz ediliyor. Rut’un oğlu Naomi’nin de oğlu sayılıyordu (Rut.4:17) ; böylece Naomi artık kocasını mirasçıdan yoksun bırakma utancından kurtulmuştur ve yaşlandığı nda kendisine bakabilecek bir “yakın akraba”ya sahiptir. ünü... yayılsın 11. ayette Boaz için de aynı dilekte bulunuluyor.
4:15 yedi oğuldan bile daha değerli Bkz. 1Sa.1:8. İsrail’de yedi rakamı, eksiksizliği ve kusursuzluğu simgelediği düşünülürse, yedi oğula sahip olmak aile için bereketin doruk noktası sayılırdı (bkz. 1Sa.2:5; Eyü.1:2; Eyü.42:13). Rut’un Naomi’ye adanmışlığının, aile için bundan bile üstün bir bereket olduğu vurgulanıyor.

Videolar

Rut Girişi

Rut'un öyküsü, hakimler zamanında hüküm süren şiddet döneminde geçer. Rut, Tanrı halkından sayılmayan Moavlılar'dandı. Kıtlık sonucu Moav'a yerleşen bir İsrailli'yle evlenir. Kocası ölünce Rut, görülmemiş bir sadakatle İsrailli kaynanası Naomi'ye, derin bir adanma duygusuyla da İsrail'in Tanrısı'na bağlanır. Sonunda kocasının akrabalarından biriyle evlenerek İsrail'in en büyük kralı Davut'un dedesinin annesi olur.

Hakimler Kitabı'ndaki olaylar Tanrı'ya itaat etmeyen İsrailliler'in başına gelen felaketleri yansıtır. Rut'un öyküsü ise İsrail'in Tanrısı'na dönen bir yabancının aldığı bereketleri sergiler.

Ana Hatlar:

1:1-22 Naomi'nin Rut'la birlikte Beytlehem'e dönüşü
2:1-3:18 Rut'la Boaz'ın karşılaşması
4:1-22 Boaz'ın Rut'la evlenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş