Filipililer 1:3-9

Şükran ve Dua
3Sizi hatırladıkça Tanrım'a şükrediyorum. 4-5İlk günden şimdiye dek Müjde'nin yayılmasındaki işbirliğinizden dolayı her duamda hepiniz için her zaman sevinçle dilekte bulunuyorum. 6Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek tamamlayacağına güvenim var. 7Hepiniz için böyle düşünmekte haklıyım. Her an yüreğimdesiniz. İster zincire vurulmuş, ister Müjde'yi savunup doğrulamakta olayım, hepiniz benimle birlikte Tanrı'nın lütfuna ortaksınız. 8Hepinizi Mesih İsa'nın sevgisiyle nasıl özlediğime Tanrı tanıktır. 9Duam şu ki, sevginiz, bilgi ve her tür sezgiyle durmadan artsın.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:3-5 Tanrım’a şükrediyorum... hepiniz için... sevinçle Pavlus mektuplarına, imanlıların İsa Mesih’in Müjdesi’ne gösterdiği ilgi için sevinç ve şükran dolu dualar ederek başlar (bkz. Rom.1:8-10; 1Ko.1:4-7; Kol.1:3-6; 1Se.1:2-3; 2Se.1:3-4; 2Ti.2Se.1:3-7; Flm.4-7).
1:4-5 İlk günden Pavlus’un Filipi’ye ilk geldiği zaman (Elç.16:12). ş imdiye dek Pavlus’un Romalılar tarafından ilk kez ev hapsinde tutulma süresinin dolmasına yakın (bkz. Flp.2:24 ve ilgili not; Elç.28:16-31). Müjde’nin yayılmasındaki işbirliğinizden Pavlus’un şükranla dua etmesinin sebebi, Filipililer’in yalnızca müjdeyi kabul etmekle kalmayıp aynı zamanda yürüttüğü hizmeti etkin biçimde desteklemeleridir (bkz. Flp.4:15 ve ilgili not).
1:6 Sizde iyi bir işe Grekçesi’nden “Sizin aracılığınızla iyi bir işe” diye de çevrilebilir. Pavlus sadece Tanrı’nın onların günahlarını bağışladığından değil, aynı zamanda Mesih’e ortak olmaları sayesinde onları günbegün değiştirdiğinden de emindir (bkz. Flp.1:10-11; 2Ko.3:18). “İş” sözcüğü, insanları kurtarmakta etkin olan Tanrı gücünü ifade eder. Mesih İsa’nın gününe İsa’nın ikinci gelişiyle kurtuluşun tamama ereceği zaman (bkz. Flp.1:10-11; Flp.2:14-16; 1Ko.1:8; 1Ko.5:3-5; 2Ko.1:13-14). Kurtuluşu başlatan, devam ettiren ve bir gün tamamlayacak olan Tanrı’dır.
1:7 zincire vurulmuş Bkz. Ef.6:20’ye ait not. savunup doğrulamakta Pavlus hem Müjde’yi karşıtlarına karşı savunarak hem de Müjde’nin nasıl Tanrı’nın gerçeği olduğunu göstererek inanç savunması yapar. Tanrı’nın lütfuna ortaksınız Filipili imanlılar Pavlus’u, tutuklandığında bile yalnız bırakmadı, maddi ve manevi yönden desteklediler (Flp.2:25-30; Flp.4:18). Ayrıca onun yokluğunda Müjde’yi duyurmaya devam ederek hizmette de ona ortak oldular (bkz. Flp.1:4-6).
1:8 Mesih İsa’nın sevgisiyle İsa’nın kendisi tarafından sergilenen ve artık Mesih’le özdeşliği sayesinde Pavlus’ta da bulunan içten sevgi, şefkat; bu sevgi koşulsuz ve istisnasız olarak herkesi kucaklar.
1:9 İmanlının sevgisi sadece duygusal deneyimlere dayanmaz; tanrısal ve ruhsal gerçeğe dayanan bilgi (krş. Kol.1:9), derin anlayış ve duyarlılıkla köklenir. durmadan artsın Bkz. 1Se.3:12; 1Se.4:10; 2Se.1:3.

Videolar

Filipililer Girişi

Genel Bakış: Bugünkü Yunanistan'ın Kavala Kenti'ne yakın olan Filipi, ilk yüzyılda Makedonya'nın en önemli kentlerinden biriydi. Pavlus burada bir inanlılar topluluğu oluşturmuştu1. Bu mektubu, büyük olasılıkla İ.S. 61 yılında Roma'da tutukluyken yazıyor2. O sırada Pavlus evde göz hapsindeydi3. Durumu öğrenen Filipili inanlılar, bağışlarını Epafroditus'un eliyle ona gönderirler. Pavlus ise ölüm derecesinde hastalanıp iyileşen Epafroditus'u övgülerle4 ve kendisine ulaştırılan bağışlar için5 sunduğu candan teşekkürlerle Filipi'ye geri gönderir. Bu arada Pavlus yargılanmayı beklemektedir6. Cesaretini yitirmeyeceğini ummakta, sonunda da görevini sürdürmek üzere hayatta kalacağına inanmaktadır. Durumu belli olur olmaz, Timoteos'u kendisiyle ilgili haberlerle Filipi'ye göndermeyi tasarlıyor7. Daha sonra onları bizzat ziyaret edebileceğini umuyor8.

Mektubun İçeriği: Pavlus'un imanı ve sevinci, çektiği acılara rağmen, mektup boyunca göze çarpıyor. Gerçekte «sevinç» ve «sevinmek» sözcükleri on yedi kez tekrarlanır9. Pavlus, Mesih uğruna tutuklandığının saray muhafızlarınca bilinmesinden, ayrıca birçok inanlının, çektiği sıkıntılardan cesaret alıp Tanrı sözünü yüreklilikle yaymalarından büyük sevinç duyuyor10. Hiçbir şeyin, Mesih'i tanımakla karşılaştırılamayacağını söylüyor. Hedefe ulaşmak umuduyla koşmaya devam ettiğini yazıyor11.

Bunun yanısıra Filipili dostları için dua etmekte12 ve onları yüreklendirmeye çalışmaktadır. Sevinmeleri13; birlik içinde olmaları14; yalnız kendilerini değil, başkalarını da düşünmeleri gerektiğini yazıyor15. Filipililer'i, mektubun ünlü 2:5-11 ayetlerinde, Mesih'in olağanüstü alçakgönüllülük örneğiyle cesaretlendirmeye çalışır. Yanlış öğreti yayanlar tarafından saptırılmamaları, kendilerine karşı olanlardan yılmadan Rab'be bağlı kalmaları gerektiğini hatırlatır. Onlara da, kendisi gibi Mesih uğruna acı çekmek ayrıcalığı verilmiştir16. Pavlus onlara, «Beni örnek alın» diyor17.

Ana Hatlar:

1:1-11 Selamlar, teşekkür ve dua
1:12-26 Pavlus'un durumu
1:27-2:18 Yüreklendirici sözler
2:19-30 Timoteos ve Epafroditus
3:1-21 Hedefimiz
4:1-23 Son öğütler, bağışlar için teşekkür

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş