Mika 4:8

8Ve sen, sürünün gözcü kulesi olan ey Siyon Kenti'nin doruğu,
Eski egemenliğine kavuşacaksın.
Ey Yeruşalim, krallığını yeniden elde edeceksin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1-8 Mesih’in ikinci gelişinden önce gerçekleşecek olaylar (eskatolojik öngörü) anlatılmaktadır. Tapınak yıkılacak (Mik.3:12), ancak gelecekte çok daha görkemli biçimde yeniden inşa edilecek ve tüm ulusların tapınmak ve bilgilenmek için toplanacağı bir merkez olacaktır (bkz. Yşa.60. bölüm). Yahuda halkından RAB’be sadık kalanlar topraklarına geri dönecek ve Yeruşalim yeniden gönence kavuşacaktır (bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212).
4:8 sürünün gözcü kulesi Yeruşalim ; Çoban Kral Davut’un kenti. Eski... kavuşacaksın Davut’un krallığının Mesih’le yeniden kurulacağı bildirilmektedir (bkz. Makale: Kral Tanrı, Kral Mesih, İsrail Kralı Kavramları, s.370).

Videolar

Mika Girişi

Peygamber Mika, Yeşaya'yla aynı dönemde yaşadı. Yahuda'nın kırsal bir kentinde doğmuştu. Amos'un kuzey krallığına bildirdiği ulusal felaketin bir benzerinin aynı nedenle güney krallığı Yahuda'nın da başına geleceğinden emindi. Tanrı adaletsizlikten ötürü halkı cezalandıracaktı. Buna karşın Mika'nın peygamberliği geleceğe ilişkin açık ve net bir umut vaat ediyordu. Kitap Tanrı'nın yönetimindeki evrensel barışın altını çiziyor (4:1-4); yüce kralın Davut soyundan çıkacağını ve ulusa barış getireceğini bildiriyordu (5:2-5a). Ayrıca bir ayet de İsrail peygamberlerinin söylemek istediğini şöyle özetliyordu (6:8): "Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?"

Ana Hatlar:

1:1-3:12 Yahuda ve İsrail'in yargılanması
4:1-5:15 Yenilenme ve barış
6:1-7:20 Umut ve uyarı bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş