Mika 6:2

2Ey dağlar ve yeryüzünün sarsılmaz temelleri,
RAB'bin suçlamasını dinleyin.
Çünkü RAB halkından davacı,
İsrail'den şikâyetçi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:1-16 Bu bölümde, RAB’bin İsrail’e karşı yasal şikayette bulunduğu bir mahkeme salonu tasvir edilir.
6:1-2 dağlar ve yeryüzünün... temelleri Kalıcı olmalarından ve RAB’bin halkıyla yaptığı antlaşmaya tanıklık etmelerinden ötürü RAB’bin bu “dava”sına (bkz. Mik.6:1-16’ya ait not) tanık olarak çağrılırlar (bkz. Yas.32:1; Yşu.24:27; Yşa.1:2 ve ilgili not).
6:2 İsrail’den ‘Yahuda halkı’ anlamında (bkz. Mik.1:5’ e ait not).

Videolar

Mika Girişi

Peygamber Mika, Yeşaya'yla aynı dönemde yaşadı. Yahuda'nın kırsal bir kentinde doğmuştu. Amos'un kuzey krallığına bildirdiği ulusal felaketin bir benzerinin aynı nedenle güney krallığı Yahuda'nın da başına geleceğinden emindi. Tanrı adaletsizlikten ötürü halkı cezalandıracaktı. Buna karşın Mika'nın peygamberliği geleceğe ilişkin açık ve net bir umut vaat ediyordu. Kitap Tanrı'nın yönetimindeki evrensel barışın altını çiziyor (4:1-4); yüce kralın Davut soyundan çıkacağını ve ulusa barış getireceğini bildiriyordu (5:2-5a). Ayrıca bir ayet de İsrail peygamberlerinin söylemek istediğini şöyle özetliyordu (6:8): "Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?"

Ana Hatlar:

1:1-3:12 Yahuda ve İsrail'in yargılanması
4:1-5:15 Yenilenme ve barış
6:1-7:20 Umut ve uyarı bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş