15 İşte, müjde getirenin ayakları dağları aşıp geliyor,
Size esenlik haberini getiriyor.
Ey Yahudalılar, bayramlarınızı kutlayın,
Adak sözünüzü yerine getirin.
O kötü ulusun istilasına uğramayacaksınız bir daha.
Çünkü o büsbütün yok edildi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:15 müjde getirenin ayakları RAB’bin sağladığı kurtuluşu duyurmak onurlu bir görevdir. Burada Asur tehdidinden kurtuluşla ilgili müjde; Yşa.52:7’de Babil sürgününden kurtuluş; Rom. 10:15’te Mesih’in kurtuluş müjdesi aracılığıyla günahtan kurtuluş söz konusudur. dağları Yahuda’daki. bayramlarınızı kutlayın Kurtuluş sevinciyle. Adak sözünüzü yerine getirin Sıkıntı içindeyken dile getirilen adak sözleri (bkz. Mez.7:17; 50:14 ve Yun.2:9’a ait notlar). kötü ulusun istilasına uğramayacaksınız bir daha Yahuda halkının Kral Manaşşe’nin günlerinde uğradığı son Asur istilasından söz ediliyor (bkz. 1:12 ve ilgili not). büsbütün yok edildi İÖ 612’de.

Videolar

Nahum Girişi

Nahum, İsrailliler'in güçlü düşmanı Asur'un başkenti Ninova'nın düşüşünü önceden bildiren bir kitaptır. Ninova'nın İ.Ö. 612 yılında yıkılması, Tanrı'nın acımasız ve gururlu bir ulusu yargılaması olarak görülmektedir.

Ana Hatlar:

1:1-15 Ninova'nın yargılanması
2:1-3:19 Ninova'nın düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş