Amos 5:6

6RAB'be yönelin, yaşarsınız,
Yoksa Yusuf soyunda bir ateş gibi parlar,
Beytel'i yakıp yok eder.
Yangını söndürecek kimse çıkmaz.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-5:17 RAB’bin İsrail’i cezalandıracağının kesinleştiğini vurgulayan bildiriler.
5:6 RAB, putperestlik yapılan yerleri yok etmeye karar vermişti, ancak tövbe etmesi halinde İsrail halkı için hâlâ bir umut vardı; aksi halde halk da yok olacaktı. Yusuf soyunda İsrail Krallığı (bkz. Amo.5:15; Amo.6:6), halkın çoğunluğu Yusuf’un soyundan gelen Efrayim oymağından olduğu için bu şekilde de tanımlanıyordu. Beytel’i Kuzeydeki krallığın (İsrail) dini merkezi (bkz. Amo.3:14; Amo.4:4; Amo.7:13; Hoş.12:4-5 ve ilgili not). kimse çıkmaz İsrailliler’in tapındığı sahte ilah, kenti RAB’bin vereceği cezadan kurtaramayacaktır.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş