Amos 6:10

10Ölünün akrabası yakmak için cesedi evden almaya gelince,
Evdekine, “Yanında kimse var mı?” diye soracak,
O da, “Hayır!” yanıtını alınca,
“Sus!” diyecek, “RAB'bin adı anılmamalı.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:10-11 Burada, bir evin hayatta kalan tek üyesinden ve yakın akrabasından temsilen söz edilmektedir. Yakın akraba olan adam, evde kalan kişinin RAB’bin adını (yakarmak için) kullanmasından korktuğu için onu susturur. İnsanlar başlarına gelen felaketin ardından RAB’den o kadar korkacaklardır ki, RAB’bin adından bile söz etseler gazabına uğrayanlardan biri olacaklarını düşüneceklerdir.
6:10 yakmak için cesedi O çağlarda İsrail’de ölülerin yakılması genel bir uygulama değildi, büyük suç işleyenlere verilen cezalardan biriydi (bkz. Yar.38:24; Lev.20:14; Lev.21:9; Yşu.7:15,Yşu.7:25; 1Sa.31:12 ve ilgili not). Buna göre, burada ya ölünün onuruna yakılan anma ateşi (bkz. Yer.34:5) ya da cesetlerin çokluğu yüzünden yakmak gerekliliği söz konusudur.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş