Amos 7:7-9

7Başka bir görümde şunu gösterdi bana: Baktım, Rab çekül kullanılarak örülmüş dümdüz bir duvarın yanında duruyor; elinde bir çekül var. 8RAB, “Ne görüyorsun, Amos?” diye sordu.
Ben de, “Bir çekül” dedim.
Bunun üzerine Rab, “İşte, halkım İsrail'in ortasına da bir çekül koyacağım” dedi, “Bir daha onları esirgemeyeceğim.
9“Yok olacak İshak soyunun tapınma yerleri,
Yıkılacak İsrail'in kutsal yerleri,
Kılıçla yürüyeceğim Yarovam soyunun üstüne.”
Amos ile Amatsya
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:7 Çekül, RAB’bin, halkına doğru yaşam standardını anlattığı Kutsal Yasa’yı, çekülle inşa edilen bina da Kutsal Yasa’ya bağlı kalan ve onu yerine getiren İsrail’i temsil eder. Ancak RAB çekülü yapım için değil, yıkım için (krş. 2Kr.21:13; Yşa.34:11) kullanacağını ifade etmektedir. İsrailliler Kutsal Yasa’yla sınanacaklar, böylelikle suçlu oldukları ortaya çıkacak ve RAB’bin yargısına (sürgün) uğrayacaklardır.
7:8 Ne görüyorsun Bkz. Yer.1:11’e ait not. Bir çekül Bkz. Amo.7:7’ye ait not. Amos halka Kutsal Yasa’ya itaat etmesi gerektiği yönünde çağrıda bulunuyordu. RAB’bin halkı Kutsal Yasa’ya göre yaşamalıydı (Amo.7:7); ancak Yasa’yla sınandıkları zaman başarısız oldular (bkz. 2Kr.21:13 ve ilgili not). halkım Bkz. Amo.7:15; Amo.8:2; Amo.9:10,Amo.9:14; ayrıca bkz. Çık.17:4’e ait not. RAB’bin İsrail halkına sahip çıktığı nı ima eden bu ifade, halk için hâlâ bir umut olduğunu gösterir. Bir daha onları esirgemeyeceğim Bkz. Amo.8:2; krş. Amo.9:1-4.
7:8-9 Amo.7:1-6’ da RAB’bin tümüyle yıkıma varan bir cezadan söz ettiği görülür. RAB halkı bağışlayacağına dair vaatte bulunmadığı halde Amos’un duası üzerine onlara merhamet etmiştir; ama artık Amos’un halk için aracılık etmesine izin vermeyecektir (bkz. 1Sa.15:29; Yer.7:16; Yer.18:7-10 ve ilgili notlar).
7:9 tapınma yerleri... kutsal yerleri Dinsel gösterişin, kibrin ve gururun merkezleri yok edilecekti. İshak İsrail’in (Yakup’un) babası. Yarovam soyunun üzerine Yarovam’ın oğlunun yıkık hanedanlığın son temsilcisi olduğu bildirilmektedir. Tapınma yerlerinin yıkılacağı ve kral soyunun son bulacağı haberi, krallığın yok olacağı anlamına gelir.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş