Amos 9:11

11 “O gün Davut'un yıkık çardağını yeniden kuracağım,
Gediklerini kapayacak,
Yıkık yerlerini onaracağım,
Onu eskisi gibi yapacağım,
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:11-12 Bkz. Elç.15:15-18 ve ilgili notlar.
9:11 Bu sözler, Yahudiler’in Tevrat’ın yorumu olan Talmud Kitabı’nda da Mesih’e ilişkin olarak kabul edilir. çardağını Davut Hanedanlığı’nı (“soyunu”), yani tek krallığı (Yahuda ve İsrail krallıklarının birleşmiş halini) ifade eder. yeniden kuracağım RAB’bin, EskiAntlaşma boyunca görülen, halkına verdiği umut dolu vaadidir:RAB İsrail halkını yargılayıp arındırdıktan sonra onu kutsayacak ve ona sahip çıkacaktır (bkz. Makale: Yargı, s.260; Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s. 1212). eskisi gibi Kral Davut ve Süleyman’ın günlerinde olduğu gibi.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş