Amos 9:7

7“Ey İsrailliler,
Benim için Kûşlular'dan ne farkınız var?”
Diyor RAB.
“İsrailliler'i Mısır'dan,
Filistliler'i Kaftor'dan[a],
Aramlılar'ı Kîr'den çıkaran ben değil miyim?
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:7 Kûşlular’dan Mısır’ın güneyinde yaşayan kara derili halk. İsrailliler’i... çıkaran ben değil miyim? Bkz. Çık.20:2’ye ait not. İsrail halkı, RAB’bin geçmişte gösterdiği iyiliği gelecekte de sürdüreceğine güvenmiyordu. RAB’bin onları Mısır’dan çıkarmasının anlamını ve nedenini o denli unutmuşlardı ki, bu harika olay artık sadece bir halk göçü olarak hatırlanmaktaydı (bkz. Çık.19:1-6; Çık.15:11-16 ve ilgili notlar). Filistliler’i Kaftor’dan Bkz. Yer.47:4’e ait not. Kîr’den Bkz. Amo.1:5’e ait not.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş