Ester 2:9

9Hegay Ester'i beğendi ve ona ayrıcalık tanıdı. En iyi biçimde beslenip güzelleşmesi için ne gerekiyorsa hemen sağladı; ayrıca kralın sarayından seçilen yedi hizmetçiyi buyruğuna verdi. Sonra onu hizmetçileriyle birlikte haremin en güzel bölümüne yerleştirdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:9 Ester gibi konuklara bu tür yemekler verilmesi, özel bir ilginin göstergesiydi (1Sa.9:22-24; 2Kr.25:29-30; Dan.1:5-10). Özel diyet uygulaması, daha sonraları Purim kutlamasına dâhil edilen bir âdet haline gelecektir (Dan.9:19,Dan.9:22).Ayrıca burada Ester’in, Kutsal Yasa’nın yeme içmeyle ilgili kurallarına uymadığı da anlaşılmaktadır (Dan.2:10,Dan.2:20). RAB, halkının yok edilmesini Ester, Mordekay, Haman ve Kral Ahaşveroş (ve onların tüm yakınları) aracılığıyla engellemeyi uygun görmüştür (bkz. Est.5:6-7’ye ait not), ancak Kutsal Yasa’ya uyması gerekip de uymayanlar bu konuda kişisel sorumluluğa sahiptir, çünkü RAB’bin halkı O’nun amaçlarını yerine getirirken de adımlarını buyruklarına ve kutsallığına yaraşır şekilde atmalıdır (bkz. Est.4:12-16’ya ait not).

Videolar

Ester Girişi

Ester Kitabı'nda anlatılan olaylar İ.Ö. 5. yüzyılın başlarında Pers Kralı olan Ahaşveroş'un kışlık sarayında geçer. Olayların merkezinde Ester adlı Yahudi kraliçe yer alır. Kraliçe Ester cesareti sayesinde İsrail halkının düşmanlarının tasarladığı büyük bir katliamdan kurtulmasına önayak olur. Ardından akrabası Mordekay kralın başbakanı olur. Kitap, Purim adlı Yahudi bayramının temelindeki olayları ve anlamını anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-2:23 Ester kraliçe oluyor
3:1-5:14 Haman'ın kötü planları
6:1-7:10 Haman öldürülüyor
8:1-10:33 Yahudiler düşmanlarını yenilgiye uğratıyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş