Ezgiler Ezgisi 1:1

1
1 Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Bkz. Giriş. 1Kr.4:32’de, Süleyman’ın bin beş adet ezgi yazdığı belirtilir.

Videolar

Ezgiler Ezgisi Girişi

Ezgiler Ezgisi aşk şiirleridir. Büyük bir çoğunluğu iki sevgilinin, yani erkekle kadının, karşılıklı olarak söylediği şiirlerden oluşur. Kitap "Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi" diye başladığına için "Süleyman'ın Ezgisi" olarak da bilinir.

Yahudiler Ezgiler Ezgisi'ni Tanrı'yla halkı arasındaki ilişkiler olarak yorumlarken, Hıristiyanlar Mesih'le kilise arasındaki ilişkiler olarak görmüşlerdir.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş