Habakkuk 3:4

4Güneş gibi parıldıyor,
Elleri ışık saçıyor.
Gücünün gizi ellerinde.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-19 Mezmurların çoğunda olduğu gibi Hab.3:2’deki yalvarış, hatırlatmalarla birlikte ( Hab.3:3-15) güven ve bağlılık ifadesi ( Hab.1:16-19) çerçevesinde yer alır.Aslında, Hab.2:4’teki yorumun (bkz. Hab.2:6-20’e ait not) karşılığı olan Habakkuk’un duası, bir mezmur olarak kullanılmaktadır (bkz. müzik ve yazım notaları, Hab.3:3,Hab.3:9,Hab.3:13,Hab.3:19).
3:3-15 EskiAntlaşma ozanları (ve ozan peygamberler), Tanrı’nın gücünü gösterdiği geçmişteki olayları O’nun görünümünün geleneksel imgeleriyle birleştirir:Tanrı göksel ordularıyla gelmiştir; gök gürültüsü O’nun savaş arabası, her yönde çakan şimşekler ise oklarıdır. Sağanak yağmurla yeryüzüne inmiş ve dağlar O’nun önünde sarsılmıştır (bkz. Hak.5:4-5; Mez.18:7-15; Mez.77:16-19 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Mecazlar, Benzetmeler, s.1173). Bu ayetlerde, İsrailliler’in Mısır’dan çıkışı (Çık.7:20-24; Çık.14:15-31), çöl yolculukları ve vaat edilen toprakları fethetmeleri sırasındaki (Yşu.3:15-17) olaylar şiirsel biçimde anımsatılır. Bu olaylar, yüzyıllar boyu İsrail halkının umut ve iman dayanakları arasında yer alacaktır.

Videolar

Habakkuk Girişi

Peygamber Habakkuk İ.Ö. 7. yüzyılın sonlarına doğru, Babilliler'in Ortadoğu'da egemen olduğu dönemde yaşadı. Bu acımasız insanların zorbalığından çok derin rahatsızlık duyan Habakkuk Rab'be şunu sordu: "Doğrular kötülere yem olurken neden susuyorsun?" (1:13). Rab uygun bulduğu zamanda harekete geçeceğini söyledi. Aynı zamanda, "Doğru kişi sadakatiyle yaşayacaktır" dedi (2:4).

Kitabın geri kalan bölümü kötülerin başına gelecek korkunç sonu bildiriyor. Kitap, Habakkuk'un güçlü imanını dile getiren, Tanrı'nın büyüklüğünü kutlayan bir ilahiyle son buluyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:4 Habakkuk'un yakınmaları ve Rab'bin yanıtı
2:5-20 Kötülerin korkunç sonu
3:1-19 Habakkuk'un duası
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş