Mika 1:3

3İşte, RAB yerinden çıkıp gelecek,
Yeryüzüne inip dağ doruklarında yürüyecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:3 RAB... gelecek EskiAntlaşma’da, RAB’bin insanlık tarihine müdahalesini anlatan bir deyiştir (bkz. Mez.18:9; Mez.96:12-13 ve ilgili not; Mez.144:5; Yşa.26:21; Yşa.31:4; Yşa.64:1-3). dağ doruklarında İbranice’den “yüksek yerler” olarak da çevrilebilen bu ifade, putperest tapınaklar veya İsrail ve Yahuda krallıklarının başkentleri anlamında kullanılmış olabilir (krş. Amo.4:13).

Videolar

Mika Girişi

Peygamber Mika, Yeşaya'yla aynı dönemde yaşadı. Yahuda'nın kırsal bir kentinde doğmuştu. Amos'un kuzey krallığına bildirdiği ulusal felaketin bir benzerinin aynı nedenle güney krallığı Yahuda'nın da başına geleceğinden emindi. Tanrı adaletsizlikten ötürü halkı cezalandıracaktı. Buna karşın Mika'nın peygamberliği geleceğe ilişkin açık ve net bir umut vaat ediyordu. Kitap Tanrı'nın yönetimindeki evrensel barışın altını çiziyor (4:1-4); yüce kralın Davut soyundan çıkacağını ve ulusa barış getireceğini bildiriyordu (5:2-5a). Ayrıca bir ayet de İsrail peygamberlerinin söylemek istediğini şöyle özetliyordu (6:8): "Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?"

Ana Hatlar:

1:1-3:12 Yahuda ve İsrail'in yargılanması
4:1-5:15 Yenilenme ve barış
6:1-7:20 Umut ve uyarı bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş