Yoel 1:6

6 Güçlü ve sayılamayacak kadar büyük bir çekirge ordusu saldırdı ülkeme.
Aslan dişine benzer,
Dişi aslanın kesici dişlerine benzer dişleri var.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:6 Bu kitapta çekirgelerden RAB’bin “ordusu” olarak da söz edilir (bkz. Yoe.2:11,Yoe.2:25; krş. Yoe.2:2’ye ait not). Orduların çekirge sürülerine benzetilmesi Ugarit yazıtları kadar eski (İÖ 15. yüzyıl) olup Eski Antlaşma’da sıkça görülür (bkz. Hak.6:5 ve ilgili not; Yer.46:23; Yer.51:14,Yer.51:27; Nah.3:15). sayılamayacak kadar Mısır’ı harap eden çekirge belasını hatırlatan bir ifade (bkz. Mez.105:34; ayrıca bkz. Çık.10:4-6,Çık.10:12-15). aslanın... dişlerine Krş. Va.9:8.

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş