Mezmurlar 105:34

34 O buyurunca çekirgeler,
Sayısız yavrular kaynadı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.105 İbrahim’le yaptığı antlaşma uyarınca halkını kurtaran RAB’be tapınmak ve güvenmek üzere yapılan çağrıdır. Giriş kısmı iki bölümden oluşur: (1) RAB’be tapınmaya teşvik (Mez.105:1-4); (2) RAB’bin yaptıklarını anımsamaya çağrı (Mez.105:5-7; ayrıca bkz. Mez.28:5’e ait not). Mezmurun bu ayetlerin ardından gelen ana kısmı, mezmurun ana temasını (RAB İbrahim’le yaptığı antlaşmayı anımsadı) özetleyen giriş ve sonuç niteliğindeki dört ayetlik iki kıtayla (Mez.105:8-11,Mez.105:42-45) çevrilidir.
105:12-41 Tanrı’nın, İbrahim’le yaptığı antlaşmanın başlamasından (bkz. Mez.101:10-11; Yar.15:9-21) yerine gelmesine (bkz. Mez.105:44; Yşu.21:43) kadar İsrail tarihinde yaptıkları anlatılıyor (krş. Yas.26:1-11).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş